Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Cresc

Vineri, 19 decembrie, in Sala de Conferinte a Hotelului Parc din Alba Iulia a avut loc ultima sedinta din acest an a Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) „Centru”. In cadrul acestui eveniment a avut loc adoptarea Hotararii de modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare al CRESC „Centru”, in conformitate cu cerintele HG 1383/2008.

Celor 24 de reprezentanti ai Regiunii Centru, membri titulari sau supleanti ai acestora, le-au fost supuse atentiei procesul verbal al precedentei Sedinte a CRESC „Centru”, precum si proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al CRESC „Centru”. Propunerea de modificare a acestui Regulament a fost initiata de catre MDLPL, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Regional (AM POR), in urma analizarii Raportului de audit privind Sistemul de management si control pentru Programul REGIO. Dupa publicarea acestui raport, Comisia Europeana a prezentat un set de recomandari cu privire la cadrul legal si procedurile privind functionarea CRESC, la nivel national. Practic, a fost vizata eliminarea rolului neclar al acestui organism, care poate duce la duplicarea unei parti a criteriilor de selectie, reducandu-se astfel, chiar rolul de prioritizare strategica pe care ar trebui sa il asigure CRESC. Pentru a evita intarzierile nejustificate si chiar restrictionarea accesului unor beneficiari la cofinantarea proiectelor, precum si pentru a nu fi pusa in pericol chiar transparenta intregului proces de selectie a proiectelor, MDLPL a propus modificarea HG 764/2007 care vizeaza modul de constituire si functionare a comitetelor regionale de evaluare si selectie.

„In urma publicarii HG 1383/2008, CRESC devine un organism consultativ, in cadrul caruia sunt discutate si analizate prioritatile de investitii publice la nivel regional, finantate din fonduri comunitare sau din bugetele locale. Aceste aspecte vizeaza atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii si apreciem faptul ca membrii CRESC au aprobat, in unanimitate, proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestui organism. De acum rolul CRESC va fi de a analiza nevoile de investitii publice la nivel regional si de a recomanda autoritatilor administratiei publice locale din regiune ordinea de prioritate a proiectelor din portofoliul regional identificat de ADR, in vederea finantarii acestora. Astfel, dispare faza de evaluare strategica din procesul de evaluare si selectie al proiectelor finantate de REGIO, dar CRESC poate emite un aviz consultativ, la solicitarea AM POR, cu privire la importanta si prioritatea pentru regiune a proiectelor depuse spre finantare in cadrul Programului Operational Regional”, a declarat domnul Simion Cretu director general ADR Centru.

In urma modificarii Regulamentului propriu de Organizare si Functionare, CRESC isi pastreaza atat componenta, cat si functia de corelare, asa cum a avut-o si pana in prezent. Acest for, in care se regasesc, la paritate, reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale si ai mediului socio-economic, de la nivel regional, isi va desfasura activitatea in sedinte ordinare, organizate trimestrial, sau in cazuri deosebite, prin sedinte extraordinare.

Alba Iulia, 20.12.2008