Nemzetközi konferencia és tapasztalatcsere a Központi Régióban a bioenergetikai szakpolitikák tökéletesítésére

2022 június 7-8. között a Brassó megyei Szászfehéregyházán (Viscri) szervezett a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség nemzetközi konferenciát és tanulmányi látogatást a Zöld közösségekre való áttérés – finanszírozási lehetőségek és politikai eszközök. A COVID-járvány hatásai a közösségekre témakörben. Az eseménynek közel 50 résztvevője volt a Központi Régióból, illetve a BIO4ECO projekt európai partnerországaiból, célja pedig az volt, hogy megoldásokat és követendő példákat mutasson be az erdei biomassza felhasználására és a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozóan, megvitassa a közösségek tapasztalta kihívásokat a klímasemlegességre való áttérésben, különösen a Covid-19 teremtette helyzetben, de azokat a lehetőségeket is, amelyeket a résztvevő régiók sikeresen alkalmaznak.

Az eseményt a BIO4ECO “Sustainable regional bioenergy policies: a game changer” projekt kereteiben szervezték meg, amely egy olyan régióközi projekt amelynek célja a szakpolitikai eszközök javítása a fás biomassza és az erdészeti termékek fenntartható felhasználása, illetve az energiahatékonyság növelése terén a különböző európai régiókban, így biztosítva a feltételeket a tudás és a bevált gyakorlatok átadásához franciaországi spanyolországi, szlovéniai, lettországi, finnországi és romániai szervezetek között.

„Ez a workshop a projekt harmadik régióközi találkozója, amelynek eredményeként megvitattuk a zöld közösségekre való áttérést támogató legjobb megoldásokat, valamint a COVID-19 jelentette válságból való kilábalás megoldásait. E tevékenységek szándéka a BIO4ECO partnerrégiói szakpolitikájának fejlesztése. A BIO4ECO projekt által megcélzott szakpolitikai eszközfejlesztés hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, mivel a járvány korlátozásában és kezelésében szerzett tapasztalatok jelentős szerepet játszhatnak az elkövetkező évek erdészeti irányelveinek körvonalazásában. A Központi Régióban, például, az illető szakpolitikai eszköz a 2021–2027-es időszakra vonatkozó regionális fejlesztési terv. A Szászfehéregyházán megszervezett tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásra, a vállalkozói kedv és a foglalkoztatás ösztönzésére szolgált megoldásokkal az erdők fenntartható használata, az erdők és a biodiverzitás többféle hasznosítása, továbbá az erdei erőforrásokból származó megújuló energia révén. E tevékenységek során a projekt partnerei által bemutatott legjobb megoldásokat tovább népszerűsítjük, hogy azok eljussanak képviselőik által a Központi Régió közösségeihez is” – nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A szászfehéregyházi konferencián, június 7-én a nap fő vitatémái a fenntartható közösségi modellek bemutatása, a közösségek életének javításához felhasznált erdei erőforrások és lehetőségek, valamint azok köré az anyagi források köré szerveződtek, amelyek azoknak a közösségeknek állnak rendelkezésére, amelyek a fenntartható fejlődésbe szeretnének befektetni. A találkozó egyben lehetőség volt arra, hogy a régió hatóságainak képviselői és a környezetvédelmi szervezetek kapcsoltba lépjenek a francia, spanyol, szlovén, lett és finn partnerekkel. A fókuszcsoportos foglalkozáson bemutatták régiójuk kihívásait és követendő gyakorlatait az erdei biomassza energetikai célú hasznosítása, a COVID-19 teremtette válság és annak biomassza-fogyasztásra gyakorolt ​​hatása és tanulságai terén.  2022. június 8-án a külföldi vendégek folytatják a megbeszéléseket a Brassói Transilvania Egyetem és az Ósinkai Erdészeti Szolgálat képviselőivel az UNESCO Világörökség részét képező ósinkai erdő terepszemléje során.

A BIO4ECO – Fenntartható regionális bioenergia-politikák: játszmaváltás című projekt interregionális kezdeményezés, amelynek célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést célzó regionális politikák tökéletesítése, különös tekintettel a megújuló energia felhasználására, az épületek energiahatékonyságára, az erdei és mezőgazdasági biomassza felhasználására. A 2016 áprilisában elindított projekt megvalósítása során elősegítette az együttműködést, a tapasztalatcserét és a szakpolitikai eszközökkel kapcsolatos tanulságok alkalmazását a résztvevő régiók kilenc – katalán, francia, olasz, lett, finn, bolgár, szlovén és román – projektpartnere között

A projekt eredményeit az Interreg Europe szakpolitikai felelőse a COVID-19 korlátozásai miatt online konferencián ismertette, mondottaiban pedig az Interreg Europe platformon közzétett 9 legjobb gyakorlatot, 6 szakpolitikai változást és 8 akciótervet foglalta össze. A projekt megvalósítása során 8 regionális tanulmány és elemzés készült, valamint 8 régióközi találkozót szerveztek a partnerrégiókban (tematikus workshopok és tanulmányi látogatások). Romániában 2018 márciusában szerveztek tematikus workshopot Brassóban. A projekt utolsó találkozóját a francia partner szervezi 2022 szeptemberében tanulmányi látogatás formájában, amelynek témáját az erdészeti ágazatban engedélyezett, vidéki és hegyvidéki régiók fejlesztésére vonatkozó megoldások képezik, konkrét példákat is bemutatnak a fa energiatermelésre, gyártásra és építkezésre való felhasználására vonatkozóan.