Noi posibilități de cooperare între Regiunea Centru și Landul Brandenburg

Noi posibilități de cooperare între Regiunea Centru și Landul Brandenburg

La sfârșitul săptămânii precedente, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a primit vizita unei delegații a Departamentului pentru Europa din cadrul Ministerului de Finanțe și Afaceri Europene al Landului Brandenburg, care a participat la o suită de activități de cooperare în domeniul social organizate în Regiunea Centru de Reprezentanța Landului Bradenburg în regiunea noastră. În acest context au fost discutate teme privind dezvoltarea pe viitor a relațiilor bilaterale Brandenburg – Regiunea Centru, în baza noilor proiecte și priorități regionale.

 Delegația, condusă de domnul Christian Schärf, șeful Departamentului pentru Europa, a participat la premiera piesei de teatru ”Legende”, pregătită de elevii Liceului German din Sebeș, care a avut loc în data de 26 mai 2022, la Casa de Cultură ”Lucian Blaga” din municipiul cunoscut de etnicii germani sub numele de Mühlbach. Ulterior, în cadrul parteneriatului bilateral româno-german, elevii români vor prezenta piesa și în Landul Brandenburg. La Sebeș, oaspeții germani au avut o sesiune de discuții cu viceprimarul din Sebeș, Dorin Albu, au fost prezenți la Festivitatea de sfârșit de an a clasei a XII-a din cadrul Liceului German și au coordonat donația de cărți germane către elevii acestui liceu.

La sediul ADR Centru din Alba Iulia delegația germană a avut o rundă de discuții cu conducerea Agenției, pentru o analiză a activităților de parteneriat și pentru stabilirea unor teme privind dezvoltarea pe viitor a relațiilor bilaterale. Experții germani au dorit să analizeze stadiul în care se află cooperarea bilaterale între Germania și România, în mod specific cu Regiunea Centru și ADR Centru, pentru promovarea Regiunii formate din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu ca destinație de afaceri și investiții pentru partenerii germani. Au fost foarte atent analizate și parteneriatele în domeniul social, cum sunt schimburile educaționale și vizitele bilaterale între grupuri de elevi. Din acest punct de vedere a fost subliniat atât parteneriatul cu Liceul German, cât și experiența dobândită în adaptarea în România a modelului de învățământ profesional în sistem dual.

”Am aflat de la partenerii germani că va fi deschisă o nouă sesiune de licitație a activității Parteneriatului Brandenburg-Centru, fapt pentru care am subliniat colaborarea noastră cu doamna dr. Birgit Schliewenz și domnul Klaus Peter Kruger care este un adevărat model, bine valorificat și, dacă este posibil, chiar multiplicat. De aceea, am prezentat partenerilor noștri atât rezultatele transferului de bune practici de la partea germană, care au asigurat implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 și creșterea absorbției fondurilor nerambursabile REGIO, dar și dezvoltarea de noi instrumente și activități de promovare la nivel regional. Am discutat aplicat asupra noii noastre calități, de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional CENTRU 2021-2027, program pe care îl vom lansa în vara acestui an și care asigură continuitatea procesului de dezvoltare. Din acest punct de vedere am stabilit câteva noi coordonate în cadrul cărora va evolua parteneriatul nostru. Astfel, am vorbit despre dezvoltarea de proiecte în cadrul programului Erasmus+, despre sprijin pentru îmbunătățirea sistemului dual de învățământ profesional, dar și despre cooperare între IMM-uri, deoarece în acest domeniu cooperăm în cadrul unui proiect european și cu partenerii noștri din Republica Moldova. Nu în ultimul rând, vom menține legăturile și în domeniul societății civile, prin Centrele Europe Direct. Și trebuie să precizez că am reînnoit invitația noastră pentru doamna Katrin Lange, ministru al Finanțelor și Afacerilor Europene din Brandenburg, să facă o vizită oficială în Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Pentru viitor, ADR Centru urmărește dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile implementării Strategiilor de Specializare Inteligentă, inclusiv prin sprijinirea cooperării între Universități din Regiunea Centru și Germania, preluarea unor modele de dezvoltare urbană durabilă și generarea de proiecte care să răspundă măsurilor prevăzute de autoritățile publice locale, pregătirea unui portofoliu solid de proiecte la nivel regional, care pot obține finanțare în viitoarea perioadă de finanțare, ținând cont de noul cadru financiar propus, pentru o Europă mai inteligentă, mai verde, mai socială, mai apropiată de cetățenii săi. Această cooperare trebuie să ducă la dezvoltarea socio-economică a Regiunii Centru, prin preluarea de know-how din partea experților germani și transferul către autoritățile administrației publice din Regiunea Centru.

Din acest punct de vedere a fost discutată o posibilă cooperare prin programul ”Peer 2 Peer Commission TAIEX-REGIO”, care să asigure creșterea eficienței gestionării fondurilor structurale prin cooperare administrativă internațională. În contextul inovațiilor pe care le va aduce perioada de programare 2021-2027, este important ca Autoritățile de Management să colaboreze pentru a găsi cele mai bune soluții pe baza experienței anterioare sau pentru a dezvolta împreună abordări noi. Astfel, un posibil schimb bilateral de experiență va include ateliere de lucru, vizite de studiu și vizite de experți, cu scopul de a îmbunătăți gestionarea fondurilor structurale în domenii privind tranziția verde, utilizarea instrumentelor financiare europene, dezvoltarea și negocierea schemelor de ajutor de stat în procesul de implementare a programelor operaționale.