Nota catre solicitantii de finantare privind aplicarea prevederilor ordinului pentru modificarea procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C, pentru interventii in timp asupra constructiilor existente