Nota privind cheltuielile eligibile pe Axa prioritara 5, domeniile majore de interventie 5.1 si 5.2 ale Programului Operational Regional

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional a publicat o nota in atentia beneficiarilor si a solicitantilor de finantare in cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, domeniile majore de interventie 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” si 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”, in care se precizeaza cateva clarificari privind chetuielile eligibile.