Nota privind documentate care dovedesc proprietatea asupra infrastructurii/imobilului si terenului