Nota privind documentatia tehnico-economica ce se depune la Cererea de finantare

In data de 21 noiembrie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Nota de clarificare cu privire la documentatia tehnico-economica ce se depune la Cererea de finantare.

Documente