Nota privind interpretarea prevederilor Ghidului solicitantului in cadrul domeniului major de interventie 4.1