Nota privind masurile ce pot fi intreprinse in cazul rezilierii contractului de lucrari