NOTA privind modalitatea de derulare a finantarii si transferului fondurilor din bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara