Nou apel de proiecte pentru intreprinderile din Regiunea Centru prin POSCCE!

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat un nou apel de proiecte in cadrul Axei Prioritare 1 a POSCCE, Operatiunea 1.1.1 – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderi. Apelul de proiecte este deschis pana in data de 22 noiembrie 2014, ora 14.00, iar depunerea cererilor de finantare se face on-line, pe platforma disponibila pe pagina web a MSI OIPSI, la adresa http://fonduri.mcsi.ro, incepand cu ora 9.00 a primei zile de inregistrare si pana la ora 14.00 a ultimei zile de inregistrare. Durata de implementare a proiectului nu trebuie sa depaseasca data de 31.12.2015.

Cu un buget estimat la 60 milioane de euro, acest apel de proiecte este destinat atat intreprinderilor mici si mijlocii, cat si intreprinderilor mari. IMM-urile au acces la finantari nerambursabile de pana la 1,5 milioane euro pentru investitii in echipamente, mijloace de transport tehnologice si imobilizari necorporale, iar intreprinderile mari pot primi ajutoare de stat de pana la 4 milioane euro. Finantarea nerambursabila, pentru proiectele care vor fi implementate in Regiunea Centru, poate reprezenta maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru intreprinderi mici, 60% in cazul intreprinderilor mijlocii, iar intreprinderile mari pot solicita fonduri nerambursabile in limita a maxim 50% din totalul bugetului eligibil al proiectului. Sunt eligibile investitiile in industria extractiva, industria prelucratorare si in sistemele de distributie a apei, in salubritate, gestionarea deseurilor, dar si in activitatile de decontaminare, cu exceptiile prevazute de Ghidul Solicitantului.

”ADR Centru sustine investitiile IMM in cladiri si echipamente industriale, pentru adoptarea standardelor internationale, promovarea produselor pe pietele internationale, achizitia de servicii de consultanta profesioniste precum si pentru asigurarea accesului la broadband si achizitia de echipamente IT. Organismul Intermediar pentru POS CCE din cadrul ADR Centru gestioneaza, in acest moment, un numar de 656 de proiecte a caror valoare totala este de peste 1 miliard lei, cu o finantare nerambursabila de aproape 524 milioane lei. Beneficiarii acestor proiecte sunt IMM si ONG din Regiunea Centru care au depus si contractat cereri de finantare in cadrul a doua axe din cadrul acestui program. Rolul institutiei noastre ca factor de dezvoltare in Regiunea Centru a fost consolidat prin activitatea de aproape doi ani a Agentiei ca Organism intermediar pentru POS CCE”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), unul dintre cele sapte programe operationale implementate in tara noastra, se doreste incurajarea cresterii productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. POS CCE are 5 axe prioritare, fiecare axa fiind impartita in domenii majore de interventie, care, la randul lor, cuprind operatiuni specifice de implementare a obiectivelor axei prioritare si, implicit, a programului in ansamblu.

ADR Centru a preluat rolul de Organism Intermediar pentru POSCCE, la nivelul Regiunii Centru, incepand cu 11 martie 2013, cand s-a semnat Acordul Cadru de delegare de atributii pentru derularea activitatilor in cadrul a 4 operatiuni din cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE. Acest Acord Cadru a fost extins, prin Act aditional, in 27 martie 2014, cand ADR Centru a preluat operatiunea 3.1.1 din cadrul Axei Prioritare 3 a programului.

Documentele si informatiile necesare intocmirii proiectelor sunt disponibile atat pe pagina de internet a ADR Centru, (sectiunea POSCCE), cat si pe pagina de internet a AMPOSCCE, la adresa http://www.fonduri-ue.ro/poscce.