Nyilvános konzultációra bocsájtják a Központi Régió Programja keretében rendelkezésre álló európai alapok lehívásának sajátos pályázati útmutatóit

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) a Központi Régió 2021-2027-es Programjának (röviden: Központi PR) menedzsment hatósági minőségében konzultációra bocsájtja a következő befektetési prioritásokra vonatkozó pályázati útmutatókat:

  • „Környezetbarát közösségek régiója” című, 3-as befektetési prioritáson belüli kiemelt célkitűzés: „Az energiahatékonyság növelésének és az üvegházhatást előidéző gázkibocsátás csökkentésének népszerűsítése”, B-folyamat „Középületek részleges vagy mélyreható energetikai rehabilitációja”
  • „A fenntartható városi mobilitás régiója” című, 4-es befektetési prioritáson belüli kiemelt célkitűzés: „A fenntartható multimodális városi mobilitás a nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés része”, 1-es folyamat „A fenntartható városi mobilitás fejlesztése a Központi Régió megyei jogú városaiban (beleértve a metropoliszövezeteket és a funkcionális várostérségeket)
  • „Hozzáférhető régió” című, 5-ös befektetési prioritáson belüli kiemelt célkitűzés „Az országos, regionális és helyi, klímaváltozásnak ellenálló, észszerű és intermodális mobilitás fejlesztése és növelése, beleértve a transzeurópai közlekedési hálózatokhoz (TENT-T) való hozzáférés és a határon átnyúló mobilitás javítását”, 1-es folyamat: “A transzeurópai közlekedési hálózatokhoz (TEN-T) való csatlakozást biztosító, regionális fontosságú közúti infrastruktúrát korszerűsítő beruházások”
  • „Oktatásra alapozó régió” című, 6-os befektetési prioritáson belüli kiemelt célkitűzés „Az oktatás, képzés és az élethosszig tartó tanulás minőségi és inkluzív szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés javítása hozzáférhető infrastruktúra fejlesztésével, beleértve a távoktatás, illetve az online oktatás és képzés rugalmasságának ösztönzését”, 3-as folyamat “A harmadik szintű oktatás jelentőségének növelése”

A nyilvános konzultáció 30 naptári napot tart. Észrevételeket, javaslatokat a benyújtott dokumentum kitöltésével és a programe@adrcentru.ro e-mail címre történő elküldésével lehet megtenni.2023. március 2-áig.

Minden észrevételt, javaslatot és megjegyzést kielemzünk és figyelembe veszünk a pályázati útmutatók véglegesítése és a pályázati felhívás meghirdetése során.

A pályázati útmutatók elérhetőek itt!