Oportunități de colaborare Erasmus Plus: organizații din Spania, Italia si Danemarca caută parteneri de proiecte

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network (EEN), vă invită să vă implicați în proiecte internaționale finanțate de Comisia Europeană prin Programul Erasmus Plus:

  • Provincia Arezzo, Italia  caută parteneri pentru depunerea unei aplicații pentru combaterea comportamentului deviant în rândul tinerilor marginalizați

Provincia Arezzo din Italia, caută parteneri europeni pentru a depune, in calitate de lider de proiect, o propunere pentru cofinanțare prin Programul Erasmus Plus, Sport – Parteneriate de colaborare mici. Cererea este deschisă până în 2 aprilie 2020.

În cadrul politicii sale pentru tineret, Provincia Arezzo își propune să abordeze problematica privind comportamentul deviant al tinerilor marginalizați prin implementarea unui proiect de cooperare internațională ce vizează schimburi de bune practici și transfer de cunoștințe cu alte organizații. Proiectul se va adresa elevilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani și își propune integrarea tinerilor marginalizați prin promovarea activităților sportive (volei). Proiectul va avea o durată de doi ani, iar finanțarea nerambursabilă este de aproximativ 60.000 euro.

Profilul partenerului:

Pentru a completa parteneriatul, coordonatorul caută autorități locale care administrează școli și / sau cluburi sportive sau alte organizații active în domeniul sportului.

Acești parteneri vor fi implicați în:

  • dezvoltarea de module informative pentru studenți;
  • organizarea de evenimente și acțiuni de sensibilizare asupra valorii etice sociale a sportului;
  • promovarea volei, de asemenea, în săptămânile sportive europene 2021 și 2022.

Termenul-limita pentru manifestarea interesului: 13 martie a.c.

  • Guvernul Cantabria Spania, caută parteneri pentru dezvoltarea unui instrument ce vizează folosirea sportului mijloc de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități fizice sau senzoriale.

Guvernul Cantabria Spania, caută parteneri europeni pentru a depune, in calitate de lider de proiect, o propunere pentru cofinanțare prin Programul Erasmus Plus, Sport – Parteneriate de colaborare, Prioritatea „Încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport”. Cererea este deschisă până în 2 aprilie 2020.

Prin proiect se dorește crearea unui instrument (o metodologie) pentru formarea profesioniștilor care folosesc surfingul ca instrument pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități fizice sau senzoriale.

Profilul partenerului:

Pentru a completa parteneriatul, coordonatorul caută entități private cu experiență în dezvoltarea metodologiilor în domeniul sportului sau al sportului incluziv.

Termenul-limita pentru manifestarea interesului: 13 martie a.c.

  • University College of Northern Denmark din Aalborg, Danemarca caută parteneri pentru depunerea unei aplicații Erasmus Plus privind digitalizarea produselor

Colegiul Universitar din Danemarca de Nord (UCN) caută parteneri interesați să se implice într-un proiect cu finanțare nerambursabilă ce are ca scop consolidarea competitivității industriei europene și creșterea potențialului de inovare prin crearea unui program didactic interdisciplinar pentru studenții facultăților cu profil tehnic. Proiectul se va concentra pe dezvoltarea capacităților interdisciplinare ale studenților din domeniile mecanic și TIC și sprijinirea lectorilor în planificarea și implementarea acestor activități  în curricula actuală.

Prin proiect se are în vedere realizarea a unor modele/proiecte demonstrative (3-5 per partener), care să fie bazate pe nevoile economiei actuale și să poată fi utilizate în dezvoltarea unor materiale, metode sau abordări educaționale noi, menite să îmbunătățească capacitățile interdisciplinare ale studenților. Pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung, inclusiv adoptarea materialului didactic și a abordărilor propuse, proiectul se va derula pe o perioada de circa 36 de lui, concentrându-se pe comunicarea și diseminarea activităților, dar și a rezultatelor obținute pe toată perioada de implementare. Mai mult, în perioada de implementare, consorțiul va dezvolta parteneriate cu firme locale/regionale ce pot contribui la creșterea impactului  industrial al activităților educaționale. Buget estimat al proiectului: 450.000 Euro

Aplicația va fi depusă în cadrul Programului Erasmus Plus, Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului (termen limită: 24 martie 2020)

Profilul partenerului:

Organizația daneză caută universități, institute de cercetare din domeniul mecanic și TIC, cu experiență in implementarea unor proiecte similare.

Informații suplimentare privind această[ propunere găsiți in documentul anexat.

În cazul în care doriți să vă implicați în oricare dintre proiectele menționate mai sus, vă invităm să  contactați biroul EEN din cadrul ADR Centru. Persoană de contact: Gabriela Tarau, tel: 0358-401.276, int. 466 gabriela.tarau@adrcentru.ro

Mai multe informații privind Programul Erasmus găsiți în fișa anexată și aici https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro