Oportunitati de finantare pentru infrastructura educationala

Peste 31 milioane euro fonduri nerambursabile sunt disponibile pentru accesare prin lansarea domeniului de finantare 3.4 din Axa prioritara 3 a Programului Operational Regional. Fondurile sunt derulate la nivelul Regiunii Centru de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si vor fi alocate conform domeniului 3.4 pentru Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Potentialii beneficiari care vor sa acceseze aceste fonduri pot depune proiectele la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru incepand cu data de 29 februarie 2008, dupa principiul cererii deschise cu depunere continua, primul venit – primul servit. Alocarea financiara pentru domeniul de interventie 3.4 la nivel national este de 284,91 milioane Euro, din care 242,19 milioane Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala, din surse publice. Proiectele eligibile trebuie sa urmareasca imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarii scolilor, a structurilor de cazare pentru studenti si a centrelor pentru formare profesionala, in vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene, precum si pentru cresterea participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educational. Astfel, sunt eligibile lucrari de reabilitare, modernizare, echipare a infrastructurii educationale pre-universitare si universitare, crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare, reabilitarea, modernizarea, precum si echiparea Centrelor de Formare Profesionala Continua. Celor sase judete ale Regiunii Centru , respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu le revin 31,06 milioane euro.

„O mare parte din zonele Regiunii Centru sunt zone rurale, unde accesul la educatie al copiilor este foarte anevoios, din cauza capacitatii de scolarizare insuficienta, a distantelor mari pana la cele mai apropiate scoli si a mijloacelor de transport insuficiente. In aceeasi situatie se regasesc si copiii sau tinerii ce provin din medii sociale vulnerabile. Aceste conditii stau la baza fundamentarii acestor proiecte, fiind necesare investitii pentru reabilitarea, imbunatatirea si extinderea infrastructurii educationale din invatamantul obligatoriu, iar un numar mare de unitati de invatamant necesita lucrari de reabilitare si dotare cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru documentare. Acestea sunt conditiile minime care trebuie asigurate pentru ca viitoarele generatii sa se dezvolte la capacitate maxima”, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

Valoarea totala a proiectelor depuse, trebuie sa fie cuprinsa intre minim 500.000 lei si maxim 67.000.000 lei. Aceasta valoare totala a proiectului reprezinta atat suma cheltuielilor eligibile, cat si a celor neeligibile, inclusiv a TVA aferenta. Potentialii beneficiari eligibili difera in functie de activitatile proiectelor. Pentru proiecte adresate unitatilor scolare din invatamantul obligatoriu (inclusiv pentru invatamantul special) si pentru proiectele adresate Campusurilor pentru Invatamant Profesional si Tehnic (CIPT) sunt eligibile autoritatile administratiei publice locale. Pentru campusuri universitare sunt eligibile institutiile de invatamant superior de stat (universitati, institute, academii de studii) acreditate conform Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei.
 Pentru proiecte adresate centrelor de formare profesionala continua sunt eligibile centrele de formare profesionala continua si institutiile publice – furnizori de formare profesionala continua.