Orașele mici și mijlocii din Regiunea Centru se modernizează acum cu fonduri europene REGIO

În urmă cu câțiva ani, orașele mici din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu nu au absorbit suficiente fonduri europene și dezvoltarea lor a avut de suferit, crescând decalajul lor față de zonele urbane mai mari. Această situație s-a schimbat datorită investițiilor coordonate de ADR Centru, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Una dintre problemele de dezvoltare a regiunilor în România a constat în finanțarea foarte redusă a micilor comunități în perioada 2007-2013. Prin eforturile comune ale Asociațiilor Orașelor din România și ale ADR-urilor, în perioada 2014-2020 în Programul Operațional Regional a fost introdusă o axă specifică numai pentru investiții în comunitățile mai mici, pentru orașele cu mai puțini locuitori sau pentru comunitățile mai puțin favorizate, din fostele localități monoindustriale.

Axa Prioritară 13 are are ca scop ”Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” și finanțează proiectele care provin din sau sunt corelate cu necesitățile și prioritățile prevăzute în Strategiile de Dezvoltare Locală ale orașelor/municipiilor eligibile sau, dacă este cazul, în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană, elaborate la nivel de arie de studiu mai extinsă, ce cuprinde și respectivul oraș sau municipiu.

Practic, prin această Axă Prioritară a Programului REGIO 2014-2020 se alocă fonduri pentru reabilitarea unor imobile în care se desfășoară activități educative, culturale și recreative, dar și a căilor de acces din imediata apropiere a acestor obiective. Astfel, în Regiunea Centru, 28 de orașe mici și mijlocii din toate cele șase județe – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – au la dispoziție un buget total de peste 150 milioane euro, angajat în cadrul a 37 de proiecte cu finanțare nerambursabilă REGIO. Cumulat, peste 456.000 de cetățeni din aceste 28 orașe vor beneficia de mai mult de 50 hectare spații publice urbane modernizate, inclusiv parcuri și noi piste de biciclete. În cadrul acestor investiții, care se vor definitiva până cel târziu în 31 decembrie 2023, vor fi reabilitate, modernizate sau extinse 48 de școli, muzee orășenești sau centre locale de cultură și vor fi reparate străzi în lungime totală de peste 20 km aflate în zona adiacentă acestor clădiri publice.

”Finanțăm aceste proiecte, pentru că statisticile au indicat faptul că în orașele mici și mijlocii, comparativ cu centrele urbane mari, se regăsesc cele mai multe persoane care trăiesc în gospodării aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială, riscul de sărăcie fiind invers proporțional cu gradul de urbanizare. Spre deosebire de orașele mari, unde, de cele mai multe ori, sărăcia se concentrează spațial în anumite părți ale orașelor, unde pot apărea cartiere defavorizate, în centrele urbane de mici dimensiuni, sărăcia și excluziunea socială constituie, de regulă, fenomene generalizate la nivelul orașului. Acest lucru va dispărea de acum, deoarece ne vom concentra pe dezvoltarea echilibrată și durabilă a tuturor comunităților locale din Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va depune toate eforturile ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate.