ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.36 din17 mai 2023 privind inchiderea POR 2014-2020

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 a fost emisa de GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanta intra in vigoare la data publicarii acesteia in MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 mai 2023.