Pályázati kiírás a Központi Régió szak- és technikai oktatásának fejlesztésére 8 millió eurós költségvetésű európai forrásból

Több mint 8,5 millió eurót különítenek el a szak- és technikai oktatás infrastruktúrájának és szolgáltatásainak támogatására a Központi Régió 2021-2027-es Programja (PR Centru) keretében. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a program menedzsment hatóságaként pályázati felhívást ír ki pályázat benyújtási határidővel, a szak- és technikai oktatás infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztésére Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyében. A projektek támogatása a Központi Régió Programjának 6. beruházási prioritásának – „Oktatásra alapozó régió” – A szak- és technikai oktatásban való részvétel növelése című 6.2-es folyamata révén valósul meg.

A városi és vidéki környezet potenciális pályázói pályázatot nyújthatnak be a szakoktatás és műszaki képzés intézményeinek építésére, bővítésére, rehabilitációjára, korszerűsítésére, felszerelésére, valamint a felújított vagy korszerűsített épületek energiahatékonyságának javításához szükséges beruházások finanszírozását igénylő projektekre. Kapcsolódó tevékenységként a személyzet képesítésének tevékenységeit, valamint az EU más tagállamból származó partner bevonásával megvalósuló együttműködéseket finanszíroznak.

Egyre több olyan példát látunk magunk körül, amely megmutatja, hogy az oktatás mennyire nélkülözhetetlen az egyén személyes fejlődésében, illetve az ő és a társadalom szebb jövőjének megteremtésében. Az iskolai végzettség a fejlődés kulcstényezője, hiszen hozzájárul a közösség egészséges fejlődéséhez, a gazdasági tevékenység támogatásához, fejlesztéséhez, változatosságához, a munkatermelékenység növeléséhez, megteremti hosszú távon a feltételeket a közösség magasabb életszínvonalához és életminőségéhez.

 A gazdaság és a társadalom felgyorsult digitalizálása, az ipari átalakulás és a zöld átállás mind-mind jelentős erőfeszítéseket igényel a fejlesztési stratégiákat és politikákat kidolgozó intézményektől, új szakterületek és készségek létrehozását, a tantervek technológiai fejlődéshez való igazítása, illetve a regionális gazdaság változó igényeinek figyelembevételét. Mindezekhez a kihívásokhoz hozzáadódik a szak- és technikai oktatásban való részvétel legalább 40%-os aránya, amely nem valósítható meg megfelelő infrastruktúra nélkül. 2020-ban a Központi Régió szintjén 15.916 diák iratkozott be szakiskolába, több mint 8.274 diák pedig a posztliceális és inasképző intézményekbe, további 26.903 diák tanult technikai, az erőforrás-felhasználásra és szolgáltatásokra szakosító középiskolákban. Régiónkban a szak- és technikai oktatási rendszer kihívása a technológiai fejlődéshez való folyamatos alkalmazkodás és a helyi gazdaság által megkövetelt készségek elsajátítása.  

 A régió vállalkozói környezete jelenleg is befektet a fiatalok képzésébe és a duális oktatásba, az Erasmus program mobilitási projekteket finanszíroz a szakoktatás és -képzés területén, a Központi Régió Programjának eme felhívása pedig megteremti a megfelelő oktatási infrastruktúrát, feltételeket teremt a hallgatók számának növelésére és arra, hogy egyszerre sajátíthassák el az elméleti és gyakorlati ismereteket”, jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A folyamat beavatkozásai figyelembe veszik a szak- és technikai oktatásban való részvétel növelését (országos és regionális szinten vállalt cél) a vonzóbb, modern technológiákkal és eszközökkel felszerelt oktatási környezet kialakításába való befektetéssel, illetve a vidéki tanulók oktatási intézményekhez való hozzáférése által. Elsőbbséget élveznek az olyan oktatási intézményekre irányuló beruházások, amelyek a munkaerőpiacon szükséges területeken nyújtanak szakképzést, fejlesztik/kialakítják a szilárd partneri kapcsolatokat a vállalkozói környezettel, ugyanakkor azok az intézmények is, amelyek elősegítik a vidéki/hátrányos helyzetű tanulók hozzáférését a szak- és technikai oktatás kínálatához. Romániában a képzés eme területét az oktatási törvény szabályozza, és magában foglalja a szakképzést, a technológiai középiskolai oktatást és a középiskola utáni oktatást (posztliceális képzést). A hatályos jogszabályok szerint 2020-tól az általános iskola felső tagozatának és az óvodai nagycsoport elvégzése kötelező, legkésőbb 2023-ig a középső csoporté is, 2030-ig pedig kiscsoportos oktatást teszik kötelezővé.

A felhívás célja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés növelése, többek között a területi egyenlőtlenségek csökkentése által és kifejezetten a hátrányos helyzetű csoportokból származó, illetve sajátos nevelési igényű tanulók esetében. A felhívás beavatkozásai a közoktatás támogatására irányulnak, hangsúlyt fektetnek a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók közoktatásba való beilleszkedésének és felzárkóztatásának támogatására mind az infrastrukturális beruházások (hozzáférés), mind pedig az olyan tevékenységek és szolgáltatások révén, amelyek hozzájárulhatnak a szegregáció megelőzéséhez, illetve leküzdéséhez/felszámolásához. Így a beavatkozások hozzájárulnak a sajátos nevelési igényű tanulók közoktatásba való beilleszkedésének és felzárkóztatásának növeléséhez is azáltal, hogy segítik az oktatási intézményeket megteremteni a tanulók beiskolázásához szükséges feltételeket.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség helpdesk szolgáltatásának szakértői útmutatást nyújtanak a Központi Régió Programjáról, továbbá tanácsot és útbaigazítást nyújtanak a pályázatkészítés kapcsán, és a helpdesk@adrcentru.ro e-mail címen lehet elérni, illetve nyomtatvány kitöltésével is lehet információt igényelni a következő felületen: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/

A Központi Régió Programjának összes prioritására kizárólag a MySMIS2021/2021+ applikációban lehet pályázatot benyújtani a következő linken: https://mysmis2021.gov.ro/.

Gyulafehérvár, 2023.03.29.

 A pályázati felhívás technikai adatai 6.2 – Szak- és technikai oktatás

A felhívás versenyszerű, pályázat benyújtási határidővel.

A pályázatokat jelen felhívás keretében a következő időszakban kell benyújtani: 2024.05.29., 12:00 óra – 2024.09. 30., 12:00 óra.

A pályázatra elkülönített költségvetés 8.596.642 euró, amelyből a Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDR) hozzájárulása 7.307.146 euró, az országos társfinanszírozás pedig 1.289.496 euró.

Egy pályázat által lehívható minimális összeg 400.000 euró, a maximálisan lehívott összeg nem haladhatja meg az 5.000.000 eurót.

A jogosult pályázók e kiírás keretében a Központi Régió megyéinek (Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben) vidéki és városi területi közigazgatási egységei, illetve az ezek közötti partnerségek:

  • a pályázat tárgyát képező oktatási intézmény
  • a Romániában elismert vallási felekezetek intézményei

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok és pályázati útmutató 6.2-es folyamat oldalán: https://www.regiocentru.ro/actiuni/6-2-cresterea-gradului-de-participare-la-invatamantul-profesional-si-tehnic/