Procedura de evaluare de mediu pentru Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în conformitate cu obligațiile care îi revin potrivit Legii 315/2004 privind  dezvoltarea regională în România, elaborează Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada  2021-2027 (PDR Centru). Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune si masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Acesta cuprinde analiza socioeconomica a Regiunii Centru, analiza SWOT a Regiunii, strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2021-2027, indicatorii de realizare, estimarea necesarului de finanțare, sistemul de implementare si monitorizare, precum si o listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate în perioada 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027, principalul document de planificare elaborat la nivel regional. În calitate de titular al acestui plan, ADR Centru este responsabilă de parcurgerea etapelor prevăzute în HG1076/2004. Astfel, înainte de adoptarea și aprobarea Planului de CRP se impune notificarea Ministerului Mediului cu privire la elaborarea acestui document și solicitarea declanșării etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul se supune procedurii evaluării de mediu, conform HG 1076/2004.

Ca atare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, Str. Decebal, nr.12, județul Alba, în calitate de titular al Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027,

anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestui Plan,

potrivit cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima versiune a Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027 poate fi consultată pe site-ul http://www.adrcentru.ro/dez-reg/strategie-centru/ și la sediul ADR Centru din Alba Iulia, Str. Decebal, nr.12, județul Alba, de luni până vineri, între orele 8:00-14:00. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul din Alba Iulia, Str. Decebal, nr.12, județul Alba și/sau pe adresa de email office[at]adrcentru.ro sau gabriela.tarau[at]adrcentru.ro în termen de 18 zile de la data prezentului anunț.

”Viziunea noastră, care stă la baza procesului de dezvoltare regională pe care îl coordonăm, este ca Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și pentru turism, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean. Practic, lucrăm din plin pentru definirea noii Strategii de Dezvoltare a Regiunii Centru, ce reunește șase domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând priorități și măsuri specifice. Vorbim de dezvoltare teritorială și dezvoltare urbană durabilă, ne concentrăm pe îmbunătățirea competitivității economice, a cercetării-dezvoltării și inovării și încercăm să valorizăm și să dezvoltăm resursele umane de care dispunem, să asigurăm o reală incluziune socială, precum și un grad foarte mare de ocupare și de sănătate a populației. Nu în ultimul rând, ținând cont de Pactul Verde European, ne concentrăm pe mediul construit sustenabil, pe creșterea eficienței energetice și pe atenuarea efectelor schimbărilor climatice, fără a lăsa deoparte turismul, patrimoniu cultural, dar și dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.