Peste 4,7 milioane lei pentru îmbunătățirea accesului populației din județul Sibiu la servicii medicale de urgență

Alba Iulia, 6.12.2018Alba Iulia, 6.12.2018nțare nerambursabilă, monitorizat la nivel regional de ADR Centru, asigură fondurile necesare pentru dotarea cu echipamente medicale pentru trei spitale din județul Sibiu. Fondurile sunt alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2B ce finanțează dezvoltarea infrastructurii sanitare din unitățile de primiri urgențe. Proiectul are o valoare totală de 4,78 milioane lei și se va finaliza până la finalul lunii octombrie 2019.

Trei spitale din județul Sibiu vor avea fondurile necesare pentru a achiziționa echipamente medicale și pentru a îmbunătăți accesul cetățenilor la servicii medicale de urgență performante. Proiectul contractat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, se va realiza în parteneriat de către Ministerul Sănătății și Spitalul Municipal Mediaș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu. Valoarea totală a proiectului este de 4.787.988,31 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, este de 4.692.228,57 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 1.007.262 Euro).

Prin asigurarea fondurilor necesare proiectului se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral. Achiziția de echipamente noi si eficiente va aduce atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local. Pe lista echipamentelor medicale care se vor achiziționa sunt paturi medicale, aparate de mamografie, ecografie, aparate de radio-diagnosticare, anestezie, ventilație, pompe pentru perfuzii, electrocauter, monitor funcții vitale, aparat de încălzire produse din sânge și altele.

” Multe dintre spitalele din România funcționează în clădiri construite cu mai mult de 50 de ani în urmă, compuse din multe pavilioane, care uneori se află în aceeași incintă, dar deseori sunt situate la mare distanță. Această caracteristică a infrastructurii spitalicești generează dificultăți în tratarea pacienților cu, costuri ridicate privind transportul lor, acces dificil la investigațiile care au loc în pavilioane diferite. Aceste situații duc apoi la un necesar ridicat de personal pentru întreținerea si reparațiile curente ale clădirilor și, indirect, la un consum foarte ridicat de resurse de către spitale. Prin aceste fonduri practic susținem fluidizarea acestui proces, inclusiv reducerea cheltuielilor financiare, reducerea volumului de muncă a angajaților și a stresului pe care-l au pacienții”, a declarat Simion Crețu director general ADR Centru. Echipamentele medicale învechite generează costuri suplimentare, nejustificate, iar prin reparațiile frecvente, poate apărea indirect și erori de diagnostic care fac necesară apelarea la explorări suplimentare, influențând în mod negativ fondurile disponibile pentru asistența medicală primară sau ambulatorie. Astfel că implementarea acestui proiect va ajuta cele trei unități de urgență să atingă obiectivul comun de a dezvolta infrastructura sanitară, prin investiții în dotări necesare infrastructurilor lor sanitare, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul cetățenilor la serviciile medicale de calitate.

Alba Iulia, 6.12.2018