Peste 630 de firme și incubatoare de afaceri din Regiunea Centru au beneficiat de finanțare europeană nerambursabilă în perioada 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru coordonează procesul de sprijinire a investițiilor în dezvoltarea mediului de afaceri din zona urbană a Regiunii Centru, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Domeniile dedicate firmelor au fost cele mai solicitate și mai active din prisma finanțărilor nerambursabile, fiind depuse peste 1650 proiecte – în valoare totală de peste un miliard euro – destinate revitalizării mediului de afaceri local și regional în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita Mureș și Sibiu.

Valoarea totală a contractelor de finanțare semnate până în prezent la nivelul Regiunii Centru pentru mediul de afaceri este de peste 1.34 miliarde lei, prin care mai mult de 630 firme și incubatoare de afaceri au solicitat aproape 180 milioane euro finanțare nerambursabilă pentru dezvoltare. Dintre aceste firme, 472 microîntreprinderi investesc peste 108 milioane euro (din care 71,31 milioane euro suma nerambursabilă), pentru extindere și dezvoltare, fiind create și menținute în activitate mai mult de 2500 locuri de muncă. La nivel regional sunt create și 7 incubatoare de afaceri, care susțin firmele din domeniul construcțiilor, al sănătății, automotive și al serviciilor, iar în aceste structuri au fost create peste 150 noi locuri de muncă. La acestea se adaugă mai mult de 140 firme mijlocii, ale căror proiecte au o valoare totală de  aproape 170 milioane euro (din care 89,05 milioane euro sunt fonduri nerambursabile): Investițiile acestor companii se văd în structuri de cazare și hoteluri noi, achiziții și producție de software performant, în industria ușoară și în cea de prelucrare a deșeurilor, în realizare de aparatură medicală, industria alimentară și în prelucrarea lemnului. Aici, datorită fondurilor nerambursabile au fost păstrate și nou create mai mult de 2700 locuri de muncă.

Mediul de afaceri local și regional a fost susținut prin Axa Prioritară 1 – ”Promovarea transferului tehnologic”, care a sprijinit crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea acestora și prin Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, care a finanțat construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție sau pentru servicii al IMM, inclusiv dotarea acestora cu instalații și echipamente. Tot aici au fost finanțată și introducerea în producție a noilor tehnologii, în paralel cu crearea, modernizare sau extinderea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, cu dezvoltarea serviciilor aferente.

”Aceste domenii de finanțare au avut mereu o dinamică foarte bună. Au fost multe cereri de finanțare, proiectele contractate au fost implementate relativ repede, iar absorbția fondurilor europene se vede în calitatea produselor sau serviciilor oferite. Pentru noi, la ADR Centru, cu atât mai mult cu cât pentru perioada 2021-2027 suntem Autoritate de Management, susținerea firmelor private este și rămâne o prioritate absolută. Practic, fondurile europene REGIO asigură tot ce este nevoie pentru sistemele de infrastructură moderne în Regiunea Centru și duc la realizarea de noi locuri de muncă”a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.

Dintre toate contractele semnate la nivel regional:

Un număr de 83 microîntreprinderi sunt finanțate în județul ALBA; proiecte în valoare totală de 139,97 milioane lei, din care 85,38 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Un număr de 186 microîntreprinderi si incubatoare de afaceri sunt finanțate în județul BRAȘOV; proiecte în valoare totală de 424,05 milioane lei, din care 258,66 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Un număr de 36 microîntreprinderi si incubatoare de afaceri sunt finanțate în județul COVASNA; proiecte în valoare totală de 86,94 milioane lei, din care 50,73 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Un număr de 108 microîntreprinderi si incubatoare de afaceri sunt finanțate în județul HARGHITA; proiecte în valoare totală de 224,52 milioane lei, din care 127,68 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Un număr de 118 microîntreprinderi si incubatoare de afaceri sunt finanțate în județul MUREȘ; proiecte în valoare totală de 301,80 milioane lei, din care 174,38 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Un număr de 92 microîntreprinderi sunt finanțate sunt finanțate în județul SIBIU; proiecte în valoare totală de 169,50 milioane lei, din care 100,41 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Lista contractelor semnate se poate consulta aici: http://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/