Peste 90 de reprezentanți ai APL care pregătesc cereri de finanțare pentru proiectele etapizate au participat la sesiunile de informare online organizate de ADR Centru

Autoritatea de Management a Programului ”Regiunea Centru” a realizat o suită de sesiuni de informare în perioada 16-21 mai 2024, pentru a acorda sprijin reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale din Regiunea Centru care pregătesc pentru implementare proiecte etapizate, preluate în PR Centru din POR 2014-2020, conform art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060. 

În cadrul acestui apel de proiecte, care are ca termen limită data de 31 mai, pot fi sprijinite 13 acțiuni care fac obiectul etapei a II-a aferentă proiectelor etapizate și sunt conforme ghidurilor specifice aferente POR 2014-2020, aliniate acțiunilor din PR Centru 2021-2027.

Mai mult de 90 persoane, reprezentând personalul tehnic implicat în scrierea și implementarea de proiecte europene din UAT din Regiunea Centru care pregătesc cereri de finanțare pentru proiectele etapizate au participat la sesiunile tehnice de informare privitoare la apelurile aferente acestor proiecte. Au fost discutate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelurilor aferente proiectelor etapizate, aspecte tehnice referitoare la modalitatea de completare a cererii de finanțare în aplicația MySMIS2021, regulile de identitate vizuală și măsurile de informare și publicitate aplicabile pentru proiectele etapizate, finanțate prin PR Centru 2021-2027. De asemenea, în cadrul întâlnirii, experții ADR Centru au răspuns la întrebările privind aceste teme, pentru care sunt atașate prezentările susținute.

” La nivel regional este important să fie încheiate investițiile începute în urmă cu câțiva ani, în cadrul cărora beneficiarii au întâmpinat mai multe probleme tehnice, care pot fi rezolvate cu resursele disponibile în această perioadă de finanțare. Solicitanți eligibili sunt acele Unități Administrativ Teritoriale care au avut contracte de finanțate încheiate prin POR 2014-2020 ale căror proiecte se regăsesc în lista de proiecte preidentificate la nivel regional. Sunt eligibile doar acele activități care respectă toate prevederile POR 2014-2020, în conformitate cu grilele de verificare a eligibilității întocmite anterior semnării contractelor de finanțare. Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv bazat pe lista de proiecte selectate la etapizare din cadrul proiectelor POR 2014-2020, pentru a obține finanțare în cadrul PR Centru 2021-2027.”, a precizat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

AM PR Centru a lansat aceste apeluri dedicate proiectelor etapizate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru fiecare dintre prioritățile abordate prin proiecte etapizate.

Beneficiarii proiectelor etapizate trebuie să pregătească și să încarce în sistemul informatic național o cerere de finanțare și mai multe documente suport pentru activitățile rămase de implementat în cadrul etapei II. Aici se va sublinia și necesarul financiar solicitat pentru această etapă a II-a, în conformitate cu cerințele apelurilor deschise de AM PR Centru prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Detalii despre acest apel de proiecte găsiți aici: https://www.regiocentru.ro/actiuni/proiecte-etapizate-2/