Potentialul energetic din Regiunea Centru dezbatut la Praga

Pe parcursul a doua zile, 10-11 februarie 2011, ADR Centru, alaturi de ceilalti 13 parteneri europeni ai proiectului ENESCOM, participa la intalnirea tehnica organizata in cadrul proiectului, pentru definitivarea concluziilor ce se desprind din analizele regionale elaborate in etapele initiale ale proiectului. Cei 14 parteneri s-au reunit la Praga in vederea dezbaterii rezultatelor obtinute in primele 8 luni de derulare a proiectului si a stabilirii viitoarelor actiuni concrete ce vor fi intreprinse in proiect.

Proiectul ENESCOM, denumire prescurtata de la “European Network of information centres promoting Energy Sustainability and CO2 reduction among local COMmunities”, urmareste constituirea unei retele europene de centre de informare pentru promovarea energiei durabile si reducerea emisiilor de CO2, in comunitatile locale. O activitate esentiala a proiectului este promovarea obiectivelor Pactului Primarilor in randul comunitatilor locale din Regiunea Centru si constientizarea acestora cu privire la necesitatea integrarii energiei in planurile si strategiile locale.
In cele opt luni derulate pana in prezent de la contractarea proiectului, la nivelul Regiunii Centru, au fost analizate si interpretate datele care au generat patru analize regionale ce vizeaza protectia mediului inconjurator. Analizele obtinute urmaresc situatia emisiilor de CO2 din fiecare regiune partenera, situatia consumului de energie, potentialul surselor regenerabile de energie, precum si inventarul reglementarilor, de la nivel national sau regional, privind incurajarea utilizarii surselor regenerabile de energie si masurile de diminuare a emisiilor de CO2.

”Analizele elaborate in fiecare regiune partenera in proiect ne vor ajuta sa identificam bune practici in reducerea emisiilor de CO2 si vor sta la baza realizarii unui manual european de metode si practici eficiente privind diminuarea acestor emisii. Aceste exemple vor putea fi apoi transferate si in Romania, in special in Regiunea Centru, unde dorim sa lansam, in luna octombrie, si un birou regional prin care vom oferi consultanta localitatilor nou aderate la Pactul Primarilor pentru realizarea Planurilor Strategice de Actiune in domeniul Energiei si pentru identificarea oportunitati de finantare nerambursabila in vederea implementarii unor proiecte care sa duca la reducerea emisiilor poluante sau pentru utilizarea unor resurse de energie regenerabila. Tot prin acest birou vom realiza campanii de constientizare a populatiei si in special a tinerilor cu privire la importanta reducerii consumului de energie. De fapt, proiectul ENESCOM va duce la valorificarea practica a prevederilor cuprinse in Strategia privind utilizarea resurselor de energie regenerabila in Regiunea Centru, document aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala in luna decembrie 2010 ”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Tot in cadrul acestui proiect, ADR Centru a desfasurat la nivel regional, o campanie de informare a primariilor in legatura cu beneficiile obtinute prin aderarea la Pactul Primarilor. Ca urmare a derularii acestei campanii, pe langa orasele Alba Iulia, Brasov, Aiud si Avrig, primariile din Cugir, Targu Mures si Zlatna au semnat scrisoarea de adeziune la Pactul Primarilor. Si alte primarii din regiunea Centru si-au anuntat intentia de a adera la aceasta conventie pe parcursul acestui an, iar ADR Centru va continua actiunile de sprijinire a comunitatilor locale din regiune pentru aderarea la Pactul Primarilor.

Informatii de background privind proiectul ENESCOM:

Proiectul ENESCOM isi propune sa intareasca rolul comunitatilor locale din Croatia, Republica Ceha, Franta, Grecia, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania si Marea Britanie, in diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin crearea unei metodologii comune pentru promovarea si dezvoltarea capacitatii institutionale in scopul sustinerii energiei durabile. Proiectul este finantat prin programul Inteligent Energy – Europe. Durata proiectului este de 30 de luni, iar bugetul total al proiectului este de 1.825.877 Euro.

Unul din instrumentele pe care Comisia Europeana le-a creat in sprijinul dezvoltarii de politici in domeniul energiei, pentru autoritatile locale, este Pactul Primarilor (Covenant of Mayors). Pactul Primarilor este un angajament, al oraselor si localitatilor semnatare, de sprijinire a obiectivelor politicii energetice a Uniunii Europene in termeni de reducere a emisiilor de CO2 prin promovarea eficientei energetice, precum si pentru producerea si utilizarea de energie curata. Aderarea la aceasta conventie implica semnarea la Bruxelles a unei adeziuni prin care consiliul local, prin primarul localitatii, se angajeaza: sa depaseasca obiectivele stabilite de UE pentru anul 2020, prin reducerea emisiilor de CO2 cu cel putin 20%; sa prezinte un plan de actiune in domeniul energiei durabile, incluzand un inventar de referinta al emisiilor, care sa descrie modul in care vor fi atinse obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 pana in anul 2020, plan care va fi prezentat in termen de un an de la data semnarii acordului; precum si sa prezinte un raport de implementare a planului de actiune cel putin o data la doi ani dupa elaborarea acestuia, pentru evaluare, verificare si monitorizare.

Informatii despre procedura de aderare la Pactul Primarilor pot fi accesate la adresa: www.eumayors.eu

Alba Iulia
10.02.2011