Pregătiri pentru finalizarea proiectelor de dezvoltare finanțate prin Programul REGIO 2014-2020 în Regiunea Centru

În cadrul celei mai recente reuniuni de lucru a forului decizional din Regiunea de Dezvoltare Centru, a fost analizat stadiul implementării Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, care a intrat în ultima parte a implementării sale, termenul maxim de finalizare a proiectelor contractate în cadrul acestui program fiind data de 31.12.2023, atât din punct de vedere tehnic, cât și, mai ales, financiar. La evenimentul desfășurat în comuna Cetatea de Baltă au participat mai mult de 40 de reprezentanți ai mediului public din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, care au fost informați și despre cadrul legislativ pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, prevăzut prin OUG 36/2023.

”Au rămas mai puțin de șase luni din acest an, timp în care trebuie să încheiem proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Avem aproape 1200 de contracte de finanțare semnate prin program și urmărim atent implementarea tuturor proiectelor. Dintre acestea, 570 sunt deja finalizate, iar cuantumul sumelor rambursate din bugetul Uniunii Europene depășește 81,5% din alocarea regională, respectiv 620 milioane euro. Mai sunt încă lucrări de efectuat și achiziții de realizat și de aceea, în multe localități din regiune, vedem lucrări sau șantiere cu multă activitate. Toți reprezentanții autorităților publice locale au pornit cu ideea de a finaliza cât mai repede proiectele contractate dar, între timp, au apărut mulți factori care au produs perturbări în viața proiectelor, de la pandemie și până la războiul din estul Europei, elemente care au pus presiune pe prețuri și pe disponibilitatea forței de muncă. Urmărim ca toate proiectele care au șanse reale să se încheie cu bine, deoarece toate se vor transforma în beneficii concrete pentru comunitate. Am analizat cu reprezentanții CDR Centru și soluțiile care se pot aplica în cazul întârzierilor, precum și felul în care se vor deconta sumele cheltuite”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Participanții la Ședința CDR Centru au concluzionat că progresul fizic al proiectelor trebuie să evolueze într-un ritm accelerat, fapt pentru care este necesară urgentarea procedurilor de achiziție publică privind realizarea proiectelor tehnice pentru proiectele depuse la faza SF/ DALI și depunerea în termen cât mai scurt a acestora spre verificare la ADR Centru, care are calitatea de Organism Intermediar pentru POR. Pe de altă parte, în cazul proiectelor depuse la faza PT sau care au finalizat procedura de achiziție PT, trebuie urgentate procedurile de achiziție a lucrărilor de execuție. ADR Centru a solicitat tuturor beneficiarilor ale căror proiecte se mai află în implementare o analiză realistă și bine argumentată asupra graficelor de depunere a cererilor de rambursare, în deplină concordanță cu stadiul implementării propriu-zise a proiectelor și a resurselor financiare disponibile în cazul fiecărui Beneficiar.

În cadrul reuniunii de lucru a reprezentanților administrației publice locale (APL) din Regiunea Centru, desfășurată în județul Alba, a fost prezentată și OUG nr. 36 din 17 mai 2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020. Acest act normativ reglementează  cadrul general respectiv măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM).

Practic, reprezentanții APL au fost astfel informați că, pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, autorităţile de management au responsabilitatea elaborării unui Raport final de implementare, care trebuie transmis către Comisia Europeană, până la data de 15 februarie 2025, excepție făcând finanțările prin FEPAM şi FEAD. Raportul final de implementare, va fi însoţit, după caz, de anexele cuprinzând Lista cu operaţiunile etapizate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, lista cu operaţiunile nefuncţionale, lista cu proiectele/operaţiunile care fac obiectul unei proceduri judiciare/administrative cu efect suspensiv pentru care sunt sume suspendate de la procedura de declarare /certificare, lista cu proiectele majore etapizate şi lista cu proiectele majore declarate nefuncționale.

Concret, pentru desfășurarea corespunzătoare a tuturor procedurilor de închidere a programelor operaționale, beneficiarii de finanțare trebuie să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contracte pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia. Aceasta înseamnă managementul eficient al proiectului, prin asigurarea resurselor umane și materiale necesare implementării acestuia, ținând cont și de prevederile OUG nr. 44 din 24 mai 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, care a modificat și completat OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ce a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022.