Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru Axa prioritară 9, PI 9.1 – DLRC

Ca urmare a publicării Ordinului MDLPA nr. 1897/16.12.2021, termenul de depunere al proiectelor în cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 DLRC, s-a prelungit până la data de 31.03.2022, ora 10:00.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ordinul 1897/16.12.2021 prin care se modifică ‘’Secțiunea 2.2- Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?’’ din ‘’Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Axa prioritară 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)’’ aprobat prin Ordin nr. 2953/2019, cu modificările și completările ulterioare.

De la data prezentului Ordin, secțiunea din Ghidul Solicitantului se modifică după cum urmează:
”Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10:00
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2022, ora 10:00”
Celelalte prevederi rămân neschimbate.