Prima întâlnire la nivel regional a proiectului ORIGINN

Proiectul ORIGINN – finanțat în cadrul Programului Interreg Europe și implementat de ADR Centru – privind inovația în sectoarele agrofood și medico-farmaceutic din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu poate îmbunătăți contextul prin care vor putea beneficia de fonduri europene nerambursabile actorii publici și privați care activează în aceste sectoare din Regiunea Centru.

Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu a fost gazda primei întâlniri a grupului regional de lucru constituit în cadrul proiectului ORIGINN “Economic and social transformation in rural areas through industrial innovation, emphasis in agri-food sector”,  eveniment ce a avut loc pe data de 14 iulie 2023. Desfășurată pe parcursul a circa 4 ore, reuniunea grupului de lucru a strâns în jurul aceleiași mese reprezentanți ai universităților, ai institutelor de cercetare, ai administrației publice și ai mediului de afaceri pentru a analiza și discuta despre nevoile actorilor regionali din sectoarele agrofood și medico-farmaceutic, precum și despre oportunitățile de finanțare a ideilor de proiecte prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

În perioada martie 2023 –mai 2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru  implementează proiectul ORIGINN, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027. Prima fază este dedicată cooperării interregionale și schimburilor de experiențe și se finalizează cu îmbunătățirea politicilor locale și regionale care sprijină dezvoltarea sectorul agroalimentar prin inovare. A doua fază se derulează pe o perioadă de 12 luni și este axată pe monitorizarea implementării acțiunilor inițiate în faza întâi.

Proiectul își propune să contribuie la facilitarea tranziției industriale bazată pe inovare în zonele rurale, cu accent pe sectorul agroalimentar. Proiectul este implementat de un consorțiu format de organizații provenind din 7 state europene, coordonat de partenerul lider – Departamentul pentru Agenda Rurală și Acțiune Climatică al Guvernului Cataloniei. În perioada de implementare a proiectului ORIGINN, partenerii vor identifica, împărtăși și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a instrumentelor de politică care sprijină tranziția industrială în teritoriile implicate, prin susținerea inovării și generării de noi oportunități economice și sociale. În cazul Regiunii Centru, instrumentul de politică ce urmează a fi îmbunătățit ca urmare a implementării activităților proiectului este Programul Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, Acțiunea 1.1 Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor.

”Considerăm că întâlnirile de acest fel pot fi un instrument deosebit de util pentru îmbunătățirea implementării priorităților Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027. În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și-a propus să aibă o consultare reală cu viitorii beneficiari ai finanțărilor, începând chiar din faza de elaborare a Ghidurilor Solicitantului, pentru a cunoaște nevoile reale de finanțare ale potențialilor solicitanți și a adapta apelurile de proiecte astfel încât acestea să răspundă cât mai fidel realităților regionale și să producă cele mai bune efecte. Totodată, putem privi aceste întâlniri și ca pe un exercițiu de pregătire a viitoarelor proiecte ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul PR Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Întâlnirea de la Sibiu a inclus și un exercițiu interactiv în cadrul căruia cei 30 participanți la eveniment au identificat principalele provocări și dificultăți privind găsirea de finanțări și implementarea de proiecte ce presupun cel puțin o componentă de cercetare. Pornind de la experiența celor prezenți și având în vedere oportunitățile de finanțare disponibile odată cu lansarea la începutul anului viitor a apelurilor dedicate finanțării structurilor de CDI și transfer tehnologic din cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, fiecare participant a prezentat câteva potențiale dificultăți ce ar putea fi preîntâmpinate prin îmbunătățirea instrumentului de finanțare dedicat dezvoltării structurilor regionale de CDI.

 Alba Iulia, 17.07.2023