Programul REGIO 2014-2020 asigură dezvoltarea reală a Regiunii Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și partenerii săi instituționali din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu își intensifică în această perioadă activitatea pentru absorbția fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020.

La ADR Centru, de la lansarea programului, s-au depus 2.295 cereri de finanțare, a căror valoare totală depășește 3 miliarde euro și prin care au fost solicitate fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare în valoare totală de peste 2,8 miliarde euro. Nevoia de resurse este de peste trei ori mai mare decât alocarea financiară Regiunea Centru în cadrul Programului REGIO.

Până în luna decembrie 2021, la nivelul Regiunii Centru au fost semnate 1069 contracte în cadrul POR 2014-2020, a căror valoare totală este peste 7 miliarde lei și prin care se solicită sume nerambursabile în valoare de peste 1,4 miliarde euro. Numărul de proiecte contractate și valoarea fondurilor europene atrase pentru dezvoltarea regiunii de către ADR Centru sunt de două ori mai mari decât valorile corespunzătoare înregistrate în perioada 2007-2015.

Proiectele contractate asigură absorbția de fonduri europene pentru dezvoltarea economico-socială a regiunii. Aceste resurse financiare vor transforma în bine multe obiective, ca urmare a derulării investițiilor, lucrărilor și achizițiilor de echipamente. Vorbim de modernizarea a peste 500 km de drumuri județene, de reabilitarea energetică a 58 de clădiri publice, de revitalizarea a 32 de obiective de patrimoniu din întreaga regiune, reprezentând  cetăți, muzee și locașuri de cult. Pe lângă acestea, în Regiunea Centru se vor moderniza și dota 47 de unități medicale, iar 25 centre sociale de zi vor fi pregătite să ofere servicii specializate mai bune pentru cetățeni. Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre modernizarea a 154 de unități de învățământ, dintre care cinci importante Universități, dar și despre mai mult de 620 de noi structuri de afaceri care au beneficiat de finanțare pentru dezvoltare. Practic, fondurile europene REGIO asigură tot ce este nevoie pentru sistemele de infrastructură moderne și duc la creșterea calității vieții cetățenilor, în ultimii 5 ani fiind nou create sau menținute în activitate peste 30.000 locuri de muncă în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

”Pentru viitor ADR Centru a stabilit, alături de partenerii săi instituționali, prioritățile strategice ale Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027. Am lucrat ținând cont de documentele regionale de planificare şi programare, iar acum punem accentul pe de o parte pe finalizarea cu succes a proiectelor contractate și, pe de altă parte, pe definitivarea portofoliului regional de proiecte. Acestea vor răspunde țintelor vizate de UE pentru dezvoltare: să creăm împreună o Europă mai inteligentă și inovatoare; mai verde; mai conectată; mai socială; mai apropiată de cetățenii ei. Cetățenii trebuie să știe că ADR Centru va asigura direct managementul viitorului Program Operațional Regional CENTRU 2021-2027, prin care vom aduce resursele europene mult mai aproape și mai la îndemâna beneficiarilor finali, cu mult mai puțină birocrație și vom atrage mai mult de 1,3 miliarde euro pentru dezvoltarea Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.