Programul Sănătate: MIPE a publicat în consultare Ghidul solicitantului pentru “Investiții în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de psihiatrie”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru “ Investiții în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de psihiatrie”

Propunerile și observațiile pentru apelul de proiecte Investiții în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de psihiatrie” pot fi transmise până în data de 5 iulie 2024

Solicitanți/Parteneri eligibili:

  • Unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie de psihiatrie;
  • Unitățile administrativ-teritoriale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct;
  • Unitățile administrativ-teritoriale care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;
  • Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct;
  • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la primul punct.

Activități eligibile:

  • Investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/construcție nouă și, dacă este cazul, dotare

Bugetul alocat apelului de proiecte: 36.000.000 euro

Valoarea grantului: Între 200.001  și 3.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 2%

Tipul de apel: competitiv, cu termen limitaă de depunere

Categori de regiuni: mai puțin dezvoltate, cât și în zona mai dezvoltată din Romănia

Ghidul publicat este disponibil la adresa:https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-integrate-ale-spitalelor-de-psihiatrie/