Oportunităţi de finanţare pentru sectorul privat pentru derularea de proiecte de cooperare internațională pentru dezvoltare în Republica Moldova

Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid a lansat în luna aprilie 2023 apelul competitiv nr.1/2023 adresat sectorului privat din România, pentru proiecte de cooperare pentru dezvoltare implementate în Republica Moldova în calitate de stat beneficiar de asistență oficială pentru dezvoltare.

 Apelul competitiv este organizat pentru proiecte în domeniul digitalizării, cu tematică aliniată inițiativei Team Europe pentru Republica Moldova „Comunități locale: tineri, creștere și locuri de muncă”, vizând următoarele arii de intervenție:

  • îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice;
  • sprijin pentru investiții și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii sociale și economice, îmbunătățirea accesului la serviciile asociate acestor structuri;
  • sporirea oportunităților de afaceri și locuri de muncă;
  • consolidarea dezvoltării locale condusă de comunitate, oferirea de șanse egale pentru toți, indiferent de sex, vârstă, abilitate sau naționalitate, încurajând ecologizarea economiei, egalitatea de gen și dezvoltarea sectorului privat condus de comunitate;
  • Creșterea rezilienței socio-economice pe termen lung a comunităților locale.

Valoarea grantului acordat este de 250.000 RON.

Apelul este derulat  în cadrul Fondului de Democratizare și Dezvoltare Sustenabilă pentru Republica Moldova.

Obiectivele specifice apelului competitiv, condițiile de eligibilitate și de acordare a grantului, le regăsiți pe pagina Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare www.roaid.ro la secțiunea Finanțări – Apeluri competitive 2023. https://roaid.ro/apeluri-comtetitive-2023/

Data limită pentru depunerea de proiecte este 15 iunie, ora 12:00.