Proiectele finanțate anterior prin POSCCE cresc competitivitatea Regiunii Centru și îmbunătățesc mediul de afaceri local

În perioada 2013-2016, ADR Centru a avut calitatea de Organism Intermediar la nivelul Regiunii Centru – formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – pentru implementarea a cinci operațiuni din cadrul Axelor Prioritare 1 și 3 ale POS CCE 2007-2013. Pentru buna derulare a acestor activități la nivel regional, ADR Centru a colaborat direct cu Autoritatea de Management a Programului, pe baza mai multor proiecte de asistență tehnică. Până la sfârșitul anului 2019, ADR Centru gestionează un nou proiect, pentru îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice către Organismul Intermediar pentru POS CCE, mai concret, pentru monitorizarea a mai mult de 150 proiecte, care sunt în această fază. Finanțarea este acordată în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.