Proiectul privind tehnologiile GIS a ajuns in etapa premergatoare finantarii

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, alaturi de partenerii sai, a mai depasit o etapa in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru realizarea unei retele comune de date la care vor fi conectate autoritatile publice locale din cele sase judete ale Regiunii Centru. In 27 februarie 2009, a fost evaluat proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare in Regiunea CENTRU utilizand tehnologia GIS” depus in vara anului 2008 spre finantare, la Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European.

Evaluarea proiectului din punctul de vedere a realizarii obiectivelor propuse si continuitatea acestuia pe viitor a fost efectuata de catre un evaluator independent nominalizat de catre Mecanismul Financiar al Spatiului Economic Euro-pean (MF SEE). Proiectul reprezinta o initiativa pilot la nivelul regiunilor din Romania, iar implementarea lui va genera un sistem modern, unitar si eficient de culegere, stocare si procesare a datelor de interes pentru autoritatile locale din regiune si va duce, in acelasi timp, la intarirea identitatii regionale. Astfel, prin acest proiect, ADR Centru si partenerii isi propun sa genereze o baza de date comuna, interactiva, la nivelul celor 6 judete ale Regiunii CENTRU, integrata intr-un portal web GIS al Regiunii. Prin acest portal se va realiza accesul publicului larg, al institutiilor si firmelor interesate la informatii publice, in special date statistice prelucrate in reprezentare spatiala. Proiectul va conecta Consiliile Judetene si ADR Centru la un sistem informatic geografic (GIS) de reprezentare spatiala si prelucrare dinamica a datelor.
Vizita realizata de expertul independent al MF SEE a urmarit clarificarea unor aspecte tehnice ale proiectului, precum structura bazei de date, tipul de indicatori care vor fi inclusi si sursa acestora, sustenabilitatea proiectului dupa terminarea finantarii si nivelul de implicare al partenerilor. In urma discutiilor dintre evaluatorul norvegian, Tor Gunnar Øverli si domnul Simion Cretu, director general ADR CENTRU, oaspetele a apreciat ca proiectul este bine justificat, iar tema prezinta un real interes pentru Romania.

„In contextul dat de evolutia accelerata a tehnologiilor de comunicare si informare, dar si din nevoia de a fluidiza fluxul de date si informatii intre autoritatile locale ale Regiunii, Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU a realizat acest parteneriat, intre Consiliile judetene si Universitatea 1 Decembrie 1918, prin care am elaborat un proiect ce urmareste realizarea unei baze de date comune. Aceasta va putea fi extinsa ulterior la nivelul tuturor unitatilor administrative din Regiunea CENTRU. Proiectul propus se incadreaza in sectorul prioritar nr. 2 al Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (MF SEE) – Dezvoltarea resurselor umane prin promovarea educatiei si pregatirii profesionale, consolidarea capacitatii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administratiei locale sau ale institutiilor sale, precum si a proceselor democratice, care o sprijina. In timpul vizitei sale la Alba Iulia, evalutorul norvegian s-a declarat extrem de multumit de activitatea de pana acum a echipei noastre care lucreaza la implementarea proiectului,” a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

Proiectul „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare in Regiunea CENTRU utilizand tehnologia GIS” are un buget de 350.000 Euro, din care se solicita pentru finantare suma de 294.000 Euro. Cofinantarea partenerilor este de 56.000 Euro, la care ADR CENTRU participa cu 25.500 Euro, restul de 30.500 Euro fiind asigurati din fondurile parte-nerilor proiectului. Proiectul propus de ADR CENTRU a fost evaluat de catre Punctul National de Contact al MF SEE, stabilit la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor si inclus in lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare. Mecanismul Financiar al SEE are ca scop reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si intarirea relatiilor bilaterale dintre Romania si statele Spatiul Economic European. Norvegia este donatorul principal al mecanismului financiar SEE, avand o participare de 47,55 milioane Euro din totalul de 50,5 milioane Euro alocat Romaniei.