Publicarea ghidurilor în forma consolidată pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul Programului ”Regiunea Centru”

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a  publicat Ghidurile Solicitantului- formă consolidată, în urma consultării publice și aplicării prevederilor OUG 23/2023 pentru următoarele acțiuni:

  •  2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă, disponibil aici
  •  3.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, disponibil aici
  •  3.3 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – APEL PENTRU MUNICIPII, disponibil aici
  •  4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane), disponibil aici
  •  5.1 Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, disponibil aici
  •  6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar, disponibil aici
  •  6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar, disponibil aici