“3 recreativ” – competiție on-line

Considerați că este important să reducem consumul de resurse naturale care se vor epuiza din cauza numărului mare de utilizatori? Vă gândiți la o propunere sau deja aplicați diverse soluții în domeniul protecției mediului sau reciclării? Considerați că avem nevoie, în zonele în care locuim, de un aer mai curat, de soluții care să ne permită să reducem poluarea sau să o contracarăm? Cunoașteți sau doriți să aflați mai multe despre aceste teme, pentru a vă exprima punctul de vedere? Dacă răspunsul este DA la oricare dintre aceste întrebări, atunci vă așteptăm să participați la competiția noastră on-line!

Prin această provocare dorim să scoatem la suprafață creativitatea, inventivitatea și inovația cetățenilor din Regiunea Centru și nu numai, indiferent de nivelul de educație, de poziția socială sau de nivelul de trai, cu scopul pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții tuturor. Pentru cei mai buni avem și recompense, iar cele mai bune propuneri ale voastre vor fi promovate și transmise mai departe celor ce creează programe sau susțin idei și proiecte în domeniul protecției mediului înconjurător.

Astfel, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, vă lansează O PROVOCARE: Exprimați-vă re-Creativ! – prin fotografii, scurt video, testimoniale, eseuri, pictură sau desen, interpretare muzicală.

Obiectivul acestei activități este de a stimula creativitatea, dialogul și familiarizarea tinerilor (a publicului larg în general) din Regiunea Centru cu prioritățile noii Comisii, formarea gândirii critice, înțelegerea fenomenelor care afectează funcționarea democrației în UE și în lume, conștientizarea relevanței sprijinului european ce a accelerat dezvoltarea localităților, importanța contribuției individuale la consultări și activități publice.

AVEM DOUĂ  TEME pe care le puteți aborda, care se enumeră printre  prioritățile Comisiei Europene pentru o viață mai bună:

  1. Pactul verde european! Să fim primul continent neutru din punct de vedere climatic

Link detalii: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a găsi soluții la această amenințare, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care până în 2050, vom ajunge să nu mai emitem gaze cu efect de seră creșterea economică va fi decuplată de utilizarea resurselor nicio persoană și niciun loc nu va fi lăsat în urmă.

Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă. Vom reuși acest lucru transformând provocările legate de schimbările climatice și de mediu în oportunități – în toate domeniile de politică – și asigurându-ne că tranziția este justă și incluzivă pentru toți europenii.

  1. Economia circulară

Link detalii: https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_ro

Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente, cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins.

 În practică, aceasta implică reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, creând astfel o valoare suplimentară.

Economia circulară se abate de la modelul economic tradițional, liniar, care se bazează pe un model de ia-fă-consumă-aruncă. Acest nou model se bazează pe cantități mari de materiale și energie ieftine, ușor accesibile.

CE TREBUIE SĂ FACĂ PARTICIPANȚII LA CONCURS:

  1. În primul rând să acceseze linkul care-i interesează și să caute informațiile care detaliază prioritatea. Dacă au întrebări, acestea pot fi transmise pe e-mail: europedirect@adrcentru.ro, dar și câteva date de contact pentru a reveni cu un răspuns.
  2. Apoi fiecare participant poate să aleagă o idee pe care să o dezvolte: aceasta se poate concentra pe un exemplu de bună practică din jur pe care dorește să-l prezinte celor din jur, un mesaj pe care vrea să-l transmită cetățenilor și prietenilor, o propunere de punere în practică  a priorității respective, o opinie referitor la tema selectată.
  3. În final, fiecare concurent va selecta un mod în care are abilități de a se exprima și puneți în forma care vă este confortabilă ceea ce doriți să spuneți (fotografii, scurt video,  testimoniale, eseuri, proiect, picturi sau desen, interpretare muzicală).

!!! IMPORTANT. Cei care participă trebuie să țină cont că și cei care vor vota postările și propunerile pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Regiunea Centru trebuie să înțeleagă ideea, deci vor explica în câteva cuvinte imaginile propuse, sau vor pune și o imagine la textul elaborat, acolo unde e necesar etc.

  1. Fiecare propunere va fi transmisă prin e-mail pe adresa europedirect@adrcentru.ro. În evenimentul creat pe contul social-media al competiției (Facebook/EDRegiunea Centru), va fi postată propunerea transmisă. Ulterior, fiecare participant va putea să-și promoveze ideile/propunerea prin ”Share”.
  2. Un juriu format dintre-un reprezentant școlar, unul al societății civile și un reprezentant al structurii gazdă (ADR Centru) vor selecta cele mai bune propuneri, în funcție de: complexitatea proiectului înscris, ușurința de a înțelege mesajul, numărul și conținutul comentariilor obținute de fiecare proiect înscris pe contul FB al Europe Direct Regiunea Centru.
  3. Perioadă de derulare: înscriere proiecte: 15 iunie- 15 octombrie 2020, evaluare propuneri: 1-30 noiembrie 2020, publicare rezultate: cel târziu în 6 decembrie
  4. Fondul de premiere total este de: 7.000 lei, constând în vouchere și obiecte promoționale.

PREMII:

Modul în care organizatorii vor mulțumi pentru participare cuprinde: 3 vouchere în valoare de 650 lei pentru cele mai bune 3 proiecte , 3 vouchere în valoare de 450 lei pentru următoarele trei proiecte și 10 vouchere de 150 lei pentru următoarele proiecte propuse. Pe lângă aceste vouchere, participanții mai pot primi obiecte promoționale din partea organizatorilor.

Rămâneți alături de Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, pe pagina web www.europedirect-adrcentru.ro și Facebook EDRegiunea Centru, pentru mai multe informații!