REGIO BEFEKTETÉSEK SZÉKELYUDVARHELY FIATAL LAKÓINAK

A Hargita megyei Székelyudvarhely 30 millió eurós összeget hív le fejlesztésre, amelyből 16 millió eurónál többet városi mobilitási infrastruktúrára. A városvezetők ugyanakkor a szociális-jóléti beruházásokról sem feledkeztek meg, ilyen téren a legutóbbi, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó REGIO Regionális Operatív Program alapjainak lehívására vonatkozó szerződés a lakosság életminőségének javítását tűzte ki célul, nevezetesen az oktatási, a szabadidős és a városi közösségi terek biztosította szolgáltatások javítását. A Székelyudvarhely lakossága életminőségének javítása című projekt összértéke több mint 11,7 millió lej, és a 2014-2020-as időszakra vonatkozó REGIO Regionális Operatív Program 13-as prioritási tengelyének alapjaiból támogatják, akárcsak a két évvel korábbit, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által leszerződött, a Székely Támadt vár és környezetének műemlékvédelmi rehabilitációjára vonatkozó kezdeményezést.  

A projekt költségvetése és támogatási programja:

A vissza nem térítendő, közel 2,44 millió euró összértékű európai támogatás, amelyet a szerződés révén lehívnak, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó REGIO Regionális Operatív Program 13.1-es prioritási tengelyének alapjaiból származnak, amelyből a „kis és közepes méretű városok regenerálására, a városi és vidéki régiók hátrányos helyzetű közösségeinek fizikai, gazdasági és szociális revitalizációjára” vonatkozó támogatási kérelmeket finanszírozzák. A projekt összértéke 11.720.058,64 lej, amelyből a vissza nem térítendő támogatás kerete 11.360.293,18 lej, amely a projekt lehívható összértékének 98,00%-t teszi ki, a különbözettel a projekt haszonélvezője járul majd hozzá a támogatható és nem támogatható költségtételek függvényében.

A projekt megvalósításának határideje: A projekt kezdeményezőjének becslései szerint a befektetés 2023. december 31-ig valósul meg.

„Székelyudvarhelyen, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálásával, a REGIO Program kereteiből támogatott befektetések valósulnak meg több mint 30 millió eurós összértékben. Összesen 12 projektről van szó a mostanival együtt, amelyek közül kettő a városi mobilitás javítására vonatkozik, két másik projekt a városi közterek regenerálására, kettő az oktatási intézmények korszerűsítésére, kettő pedig a tömbházak energiahatékonyságának növelésére. Ezekhez adódik hozzá továbbá az időseknek szánt szociális infrastruktúra rehabilitációjára, a Cserehát zöld övezetének korszerűsítésére, illetve a csillagászati megfigyelő épületének újbóli működésbe helyezésére vonatkozó, továbbá egy üzleti inkubátorház létrehozását célzó projekt is. Mindemellett, a városban rövidesen befejeződik az a projekt, amely révén a Római Katolikus Püspökség a Jézus szíve-kápolna restaurálását valósítja meg. Egy ilyen horderejű befektetéssorozattal a város korszerűbb, biztonságosabb lesz, értékei jobban érvényre jutnak, 35.000 lakosa, de az idelátogató turisták is haszonélvezői lehetnek ezeknek a közérdekű beruházásoknak.  A most aláírt városrendészeti projekt európai erőforrásokat hoz a Tompa László Általános Iskola főépületének felújítására, korszerűsítésére és felszerelésére, továbbá a Városi Park sportpályájának és játszóterének rehabilitálására és korszerűsítésére. Így 9.000 négyzetméternyi közterület lesz majd jelenkori közösségi mérce és színvonal szerinti” nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója

A projektbe foglalt főbb tevékenységek a következők:

A projektbe foglalt A. tevékenység révén, ami A Tompa László Általános Iskola főépületének felújítására, korszerűsítésére és felszerelésére vonatkozik, átfogó korszerűsítési munkálatokat végeznek az iskola jelenlegi épületén, amelynek beépített összterülete 779 négyzetméter, és amely új épületszárnnyal bővül, itt három új osztálytermet rendeznek be, továbbá egy tornatermet és egy többfunkciójú termet. A korszerűsített új építményben teljesen új villamoshálózatot vezetnek, felújítják a mellékhelyiségeket és a hőellátó rendszert.  Ugyanakkor az épületet új bútorzattal, számítógépállománnyal és sportfelszereléssel látják el. A befektetés nyomán a beépített összterület 924,22 négyzetméterre növekszik.

A projektbe foglalt B. tevékenység által, amely A Városi Park sportpályájának és játszóterének rehabilitálására és korszerűsítésére vonatkozik, rehabilitálják a mostani sportpályát, hogy többfunkciójú sportpályává alakítsák, amelyen sokféle sporttevékenységet lehet űzni: kispályás focit, kosárlabdát, teniszt, squasht és falmászást. Szerepel benne továbbá a játszótér korszerűsítésének, bővítésének és felszerelésének terve. Ezáltal többféle játékra alkalmas felszereléseket szereznek be, különböző korcsoportoknak megfelelőket, amelyek lehetőséget nyújtanak a játékos tanulásra és interaktív tevékenységekre, de olyan részt is kialakítanak, ahol korcsoporttól független játékokban lehet részt venni, a cél ugyanis az, hogy családi együttlétre alkalmas teret hozzanak létre, ahol gyermekek és szülők közösen töltik a szabadidőt.

A játszóteret egy 4.094 négyzetméteres, míg a sportpályát pedig egy 4.246 négyzetméteres összterületen alakítják ki.

A román nyelvű tájékoztató linkje: http://regio-adrcentru.ro/regio-odorheiu-secuiesc/