Régiófejlesztésre vonatkozó két újabb pályázati felhívást hirdetett meg a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a 2021-2027- es programozási időszakra

  • Több mint 102 millió euró hívható le a Központi Régió települései degradálódott városi tereinek rehabilitációjára és a korai oktatás korszerűsítésére

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség, amely a Központi Régió Programjának (PR Centru) menedzsment hatósági jogkörével rendelkezik, további két, a 3. és 6. prioritáshoz kapcsolódó pályázati felhívást hirdet meg az említett támogatási programon belül. Így Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye közösségei teljesíthetik a program céljait, miszerint térségünk „környezetbarát” és „magasan képzett” legyen.

„Ebben az időszakban felgyorsul a Központi Régió Programján belüli pályázatok kiírási folyamata. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által menedzsment hatóságként irányított program monitoring bizottsága – a hazai fejlesztési régiók európai alapvégrehajtásának decentralizációját szabályozó törvény előírásai szerint – jóváhagyta kilenc pályázati felhívás módszertanát és elbírálási kritériumait. Júliusban öt felhívást írunk ki, köztük a mait, ezek összértéke pedig meghaladja a 340 millió eurót, a következő időszakban pedig 4 másik felhívást is meghirdetünk, amelyeknek szintén jóváhagyták az elbírálási kritériumait.

Ezúttal a Központi Régió megyei jogú városai számára a zöld és kék infrastruktúra fejlesztésére, valamint a városi területek korszerűsítése, új hasznosság és új funkció megtalálása által pedig a zöldövezetek kiterjesztésére irányuló beruházásokra szánt forrásokra utalok, beleértve a meglévő városi szövetek helyreállítását, a degradálódott területek új funkcióval való ellátását. A régió városainak elnéptelenedése vagy az egyes ipari tevékenységek felszámolása miatti átalakulása előrehaladottan megrongált, romos területek/városrészek megjelenéséhez vezetett, amelyek rányomják bélyegüket a környezet minőségére és ezáltal a városi életminőségre is. A városi közterületek karbantartásának és korszerűsítésének hiánya környezeti aggályokat vetett fel a városokban, és nagymértékben érintette a helyi közösségeket, ennek orvoslását pedig célul tűztük ki, amire több mint 88 millió euró vissza nem térítendő forrást fordítunk.

Másfelől regionális szinten egyre fontosabbá vált az óvodai és bölcsődei oktatás infrastruktúrájának korszerűsítése, felszerelése. Egyesek nem megfelelő helyiségekben, nem alkalmas felszereléssel működnek, mások korlátozott kapacitással rendelkeznek, nem igazodnak egészében a korszerű követelményekhez. Az elmúlt 15 év tapasztalatai bebizonyították, hogy a helyi közigazgatás és tanintézmények beruházásainak vissza nem térítendő európai forrásból való finanszírozására irányuló kezdeményezésünk előnyös a helyi közösség számára, mert így a szülők és gyerekek is tapasztalhatják, hogy ezeket a forrásokat az oktatás színvonalának növelésére lehet fordítani. A forrásigény nagyon magas, mi pedig a legjobb pályázatokat támogatjuk, amelyek beleférnek régiónk közel 14 millió eurós keretébe. Foglalkoztat bennünket a képzett régióra vonatkozó célkitűzésünk elérése, ezért a Központi Régió összes oktatási vonatkozású beruházásának előirányozott összértéke meghaladja a 93 millió eurót, amelynek fejlődést kell eredményeznie, az oktatási tevékenység minőségének növekedését a mindenkori követelményeknek megfelelően”, jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Régió Programjának valamennyi meghirdetett prioritására a pályázatokat kizárólag az MySMIS2021/2021+ applikáció révén lehet benyújtani, elektronikus formában, a következő linken:  https://mysmis2021.gov.ro/.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség Helpdesk szolgálatának szakértői ingyenes tájékoztatást nyújtanak a Központi Régió Programjáról, valamint útmutatást és tanácsot adnak a pályázat elkészítéséhez.

Felvehetik velünk a kapcsolatot a helpdesk@adrcentru.ro  e-mail címen, de üzenetet is küldhetnek a Helpdesk szolgáltnak az alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

Közel 88,5 millió euró a Központi Régió megyei jogú városai zöld és kék infrastruktúrájának rehabilitációjára

Jelen felhívás nem versenyszerű, de pályázati benyújtási határidőhöz kötött: 2023.08.20 10.00  óra és 2024.07.20 10.00 óra között lehet benyújtani.

A meghirdetett pályázatra elkülönített keretösszeg 88.475.521 euró.

Egy projekt minimálisan támogatható értéke 300.000 euró, a maximálisan támogatható érték megyeszékhelyi önkormányzatok esetében nem haladhatja meg a 17.056.795 eurót, míg más települések esetében a pályázat támogatható értéke legfeljebb 5.000.000 euró.

A felhívás keretében pályázók a megyei jogú városok 57/2019-es számú SKR-ben, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott Közigazgatási törvénykönyvben meghatározott, illetve a 2/1968-as, Románia közigazgatásának megszervezéséről szóló, újraközölt törvény alapján létrejött területi-közigazgatási egységei (UAT).    Lehetnek továbbá partnerségek a megyei jogú város területi-közigazgatási egységei között, azzal a feltétellel, hogy a pályázat fő lebonyolítója a megyei jogú város területi-közigazgatási egysége. Pályázó partnerek lehetnek: a városok/megyei jogú városok/községek funkcionális városi térségei (ZUF)/metropoliszövezeteinek (ZM) területi-közigazgatási egységei.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó támogatható tevékenységek két nagy kategóriába sorolhatók: a zöld és kék infrastruktúrára, illetve a volt ipari területek és szennyezett területek rehabilitációjára, beleértve azokat is, amelyek megfelelnek a hatékonysági kritériumoknak, azzal a céllal, hogy a szén természetes abszorberévé alakítsák  (erre tárgyi árajánlatot kell mellékelni), melyhez 10%-os költséghatáron belül kiegészítő tevékenység is hozzárendelhető.

Valamennyi információ, illetve a pályázati útmutató, ennek mellékletei megtalálhatók a Központi Régió Programjának honlapján: https://www.regiocentru.ro/3-3-investitii-in-infrastructura-verde-si-albastra-in-mediul-urban-regional-apel-pentru-municipii/.

Több mint 13 millió eurós beruházás a Központi Régió óvodai és bölcsődei oktatásának fejlesztésére

Jelen pályázati felhívás versenyszerű, a pályázatok benyújtásának határideje: 2023.08.20-án 10.00 órától 2023.12.20-án 10.00 óráig.

A meghirdetett pályázatra elkülönített keretösszeg 13.893.039 euró.

Egy projekt minimálisan támogatható értéke 400.000 euró, a maximálisan támogatható érték pedig nem haladhatja meg a 3.500.000 eurót.

Jelen felhívás keretében a Központi Régió területén (Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyében) lévő területi-közigazgatási egységek (UAT) pályázhatnak, vidéki és városi környezetből egyaránt; valamint a területi-közigazgatási egységek és a pályázat tárgyát képező oktatási egység, ha jogi személyiséggel rendelkezik, illetve a hozzá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező oktatási egység közötti partnerségek. A pályázati felhívás csak állami oktatási egységekre vonatkozik.

A kiírás keretében támogathatók azok a tevékenységek, amelyek az alaptevékenységhez kapcsolódnak, mint például oktatási egységek építése/bővítése/rehabilitációja/korszerűsítése és felszerelése, beleértve az online és fizikai jelenléttel végzett tevékenységekhez szükséges digitális eszközöket, amelyek hozzájárulnak a korai oktatáshoz való hozzáférés és az ebben való részvétel növeléséhez, de nem csak erre korlátozódnának. Ide sorolhatók a kerítésbe, kültéri világításba, ösvénykialakításba való beruházások, és egyéb olyanok, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezettek hozzáférésének és biztonságának növeléséhez, de olyanok is, amelyek a beruházás jogilag lehatárolt területén valósulnak meg, beleértve az akadálymentesítést, illetve az oktatási egységek azon munkálatait/felszerelését, amelyek révén hozzáigazítják ezeket a fogyatékkal élő vagy speciális igényű gyermekek szükségleteihez. A kiírás beruházási kötelezettségeként a pályázat elszámolható értékének legfeljebb 20%-áig finanszírozza a felújított vagy korszerűsített épületek energiahatékonyságának növelését, amely révén az energiafogyasztás legalább 30%-os, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legalább 30%-os csökkentése érhető el. Ez a feltétel új épületekre nem vonatkozik.

Valamennyi információ, illetve a pályázati útmutató, ennek mellékletei megtalálhatók a Központi Régió Programjának honlapján:  https://www.regiocentru.ro/6-1-1-invatamantul-anteprescolar-si-prescolar/.