Regionális konferencia a Központi Régió európai alapok általi fejlesztéséről és jövőbeli perspektíváiról

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által a 2014-2020-as POR keretében koordinált alapok lehívásának aránya elérte a 103%-ot

December 7-én és 8-án szervezték meg Fehér megyében a Központi Régió fejlesztése európai forrásokkal. Jövőbeli kilátások című regionális konferenciát. A vegyes rendszerben, első nap fizikai jelenléttel, második nap kizárólag online lebonyolított, Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által szervezett rendezvényen egy Gyulafehérvár környéki szállodakomplexumban gyűlt egybe az a   közel 150 helyi önkormányzati, civil szervezeti és a egyetemi szférából érkezett résztvevő, aki megvitatta a Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye fejlesztésére elkülönített, vissza nem térítendő források szerepét a Központi Régió fejlődésében.

A megbeszélések központi témája a 2014-2020-as Regionális Operatív Program lezárására vonatkozott, utalva a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek az elmúlt nyolc évben végzett közreműködő intézményi munkájára és az általa koordinált fejlesztési pályázatok megvalósításának lakossági megítélésére. A konferencia munkálatait Ion Dumitrel, a Fehér Megyei Tanács elnöke, egyben a Központ Regionális Fejlesztési Tanács elnöke vezette. A találkozó moderátora Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója volt, az eseményen részt vett továbbá Nicolae Albu, Fehér megye prefektusa, Dumitru Fulea, a Fehér Megyei Tanács alelnöke, Jakab István Barna, a Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, illetve a régió számos városának polgármestere, az európai forrásokból megvalósuló projekteket menedzselő csapatok több tucat képviselője.

A Központi Régió fejlesztését szolgáló REGIO pályázatok megvalósításának helyzetéről szóló általános bemutatást követően a résztvevők közvetlen beszélgetésen vitatták meg, hogy az európai vissza nem térítendő források hogyan biztosították az általuk képviselt közösségek életminőségének növelését. Ennek alapján pedig kilenc projekttémát mutattak be a 2014-2020-as POR valamennyi támogatási komponensére vonatkoztatva a régió valamennyi megyéjében.

Szóba került a lakosság egészsége, amely a Fehér megyei hatóságok elsőrendű prioritása, a gyulafehérvári fejedelmi palota rehabilitációs folyamatában feltárt különleges ereklyék, amelyek egyedülálló történelmi együttest alkotnak a gyulafehérvári vár szívében, és annak a Brassó megyei hegyaljai útnak a korszerűsítése, amely fellendítette a Bucsecs-hegység és a Királykő közötti közvetlen összeköttetést egészen Fogarasig, de szó esett az egyedi hagyományokról is, amelyekre a közelmúltban felújított sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum átadása hívta fel a figyelmet. Szintén a Központi Régió keleti területét mutatta be az az ismertető, amelyben Hargita megye intézkedéseit és befektetéseit részletezték az egészséget szolgáló számtalan gyógyvizű forrásának vonzerejét növelő akadálymentesítés és korszerűsítés terén. Két, a régióban egyedülálló példát is bemutattak Maros megyéből. A Kultúrpalota, egy teljesen kivételes, szecessziós stílusban épült műremek korszerűsítését, amelynek folyamatában a Tükörterem felújítása és egy teljesen egyedi hangszer, az előadóteremben található, országos viszonylatban legnagyobb orgona rehabilitációja jelképezte a legnagyobb kihívást. Ugyanakkor a megyeközpontban, Marosvásárhelyen egy széleslátókörű befektető felépítette Románia és a kelet-európai építőipar legnagyobb üzletkötőközpontját, megfontoltan, vissza nem térítendő európai források felhasználásával! Végül pedig Szeben megye képviselői a megyék közötti mobilitástól a szociális infrastruktúrán át egészen a hátrányos helyzetű gyermekek oktatását célzó beruházásokig és a középületek energiahatékonysági pályázataiig a különböző területeken megvalósult átfogó projektekről beszéltek, míg Nagyszeben Polgármesteri Hivatala a fenntartható városi mobilitás legkiterjedtebb hálózatának kialakítását mutatta be, a zöld útvonalakat, az elektromos busz-, bicikli- és robogóparkot, amelyek új arculatot kölcsönöztek a városnak. Valamennyi jelenlévő arra a következtetésre jutott, hogy a régió sikeres pályázatainak bemutatása önmagában is pozitív képet nyújt a nagyközönségnek az európai alapokkal elért eredményekről.

„A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 25 éve támogatja a Központi Régió közösségeinek európai fejlődését. Az ügynökség negyedszázados tevékenysége során több mint 3.700, közel 3,5 milliárd euró összértékű pályázat regionális megvalósítását irányította, amelyek révén több mint 2,3 milliárd eurót hívott le a régió köz- és magánszférájának kedvezményezettjei számára. Ezek a vissza nem térítendő források – az Európai Unió költségvetéséből, kormányzati és egyéb forrásokból – hozzájárultak a Központi Régió fejlesztéséhez. Az európai finanszírozás mindenhol jelen van Romániában, 2007-től napjainkig pedig szerves részét képezi az ország fejlődésének. Mostanra leltárt készítettünk saját és partnereink munkájáról, és elégedettek vagyunk az eredménnyel. Bizonyára többet is tehettünk volna, de az elmúlt néhány év nagyon bonyolult volt. Világjárvány, gazdasági válság, háború, mintha mindezek „összeesküdtek volna” 1191 leszerződött pályázat időben történő megvalósítása ellen. Mindazonáltal, az európai forráslehívás tekintetében minden bizonnyal az elmúlt év volt a legbonyolultabb. Jelenleg a menedzsment hatóság és a közvetítő intézmény koordinációjában, a FEDR és az állami költségvetés kereteiből kifizetett és kifizetési folyamatban lévő összegek 790 millió eurót tesznek ki, ami a regionális elkülönített keretösszeg 103%-át jelentik. Vannak még olyan pályázatok, amelyeket újraütemeznek, vagy működőkésképtelenné nyilvánítanak, de a kedvezményezettek jelentős erőfeszítésével olyan mértékű lehívási arányt sikerült elérnünk, amelyet a Központi Régió korábban nem ismert. Idén már megkezdtük azt az időszakot, amelyben minden támogatásunkat felajánlottuk partnereinknek a Központi Régió 2021-2027-as Programjának menedzsment hatóságaként, hogy a regionális fejlesztés folyamatát folytathassuk és az európai forrásokat felhasználhassuk. És amint ezen a konferencián is látható az általunk választott mottóban, célunk az, hogy együtt fejlesszük a régiót, ez pedig az eddigi eredményeinkben is teljes mértékben tükröződik” – jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Az évvégi rendezvény második napjának online találkozóján a Központi Régió európai információs multiplikátori hálózatának 37 tagja beszélt a 2023-as évi tevékenységekről és a 2024-es tervekről, javaslatokról. Az európai források, támogatások lehetőségeit mutatták be, kapcsolódva a pályázati kiírások ütemtervéhez több témakörben. Végül, de nem utolsósorban a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség egy személyiségfejlesztő tréninget is kínált a résztvevőknek, amelynek középpontjában a szakmai és személyes kapcsolatok optimális egyensúlyának megőrzése állt a projektmenedzsment tevékenységek igencsak mozgalmas kontextusában.