Regiunea Centru a prezentat partenerilor germani noile oportunități de cooperare economico-socială

La Ambasada României din Berlin și în Potsdam, Landul Brandenburg

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a marcat noi evenimente importate în Germania, la Ambasada României din Berlin și la Potsdam, în cadrul unor întâlniri de lucru cu partenerii tradiționali ai Regiunii Centru din acest land german. După aproape doi ani de la expoziția de excepție în cadrul căreia s-au prezentat toate cele șase județe din Regiunea Centru, pentru a ilustra bunele relații dintre două regiuni europene, de această dată ADR Centru a susținut, alături de alți parteneri instituționali din regiune, o expoziție dedicată Zilei Naționale a României.

Evenimentul dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României la Berlin, a avut loc în seara zilei de 6 decembrie 2021 și a inclus un concert de cameră, la care au fost prezenți partenerii instituționali și reprezentanții corpului diplomatic din Germania. În cadrul acestui eveniment, ADR Centru a contribuit cu o amplă prezentare, în format vizual, a realităților și a procesului de dezvoltare din cele șase județe ale regiunii și a oportunităților de cooperare socio-economică. Echipa ADR Centru a oferit celor peste 100 de participanți la eveniment informații privind dezvoltarea județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, fiind distribuite sute de materiale informative, tipărite sau audio-video. În prezentarea sa, ambasadorul României în Republica Federală Germania, ES Adriana Stănescu, a menționat sprijinul oferit de Regiunea Centru și județul Alba în organizarea manifestării și a subliniat nivelul important atins în relațiile bilaterale româno-germane, alături  îndelungata prietenie și deosebita relație de parteneriat dintre cele două state.

„România și Germania tocmai se află în fața unui nou început politic și, implicit, a unei noi abordări în promovarea obiectivelor și intereselor naționale. Consolidarea solidului parteneriat între România și Germania și dezvoltarea relației cu caracter strategic dintre cele două țări se înscrie între prioritățile politicii externe a României, fapt care motivează continuarea cu succes a inițiativelor începute și derularea unora noi, în spiritul prieteniei care ne leagă”, a declarat doamna ambasador Adriana Stănescu.

În cadrul acestui eveniment a participat și o delegație a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, condusă de Rectorul Prof. Univ. Dr. Daniel Valer Breaz, iar județul Alba a avut materiale de promovare tradiționale, alături de o impresionantă suită de imagini care au recreat povestea luptelor din Primul Război Mondial și momentele Marii Uniri de la Alba Iulia, precum și informații privind dezvoltarea economică a zonei de nord a județului, în vederea atragerii de investitori germani.

Mesajul autorităților germane a fost transmis participanților de către secretarul de stat Miguel Berger, din Ministerul Federal de Externe al Germaniei, care a mulțumit – în limba română – pentru onoranta invitație de participare la celebrarea Zilei Naționale a României. Ulterior, înaltul oficial german – care și-a început cariera diplomatică în 1990, la Ambasada Germaniei la București – a subliniat, la rândul său, bunele relații bilaterale dintre cele două state, precum și deschiderea părții germane în perspectiva unor noi proiecte de colaborare și a sprijinirii intereselor Germaniei și României în cadru european și internațional.

În cadrul evenimentului, derulat cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară aplicabile în Germania, cei prezenți s-au bucurat de un spectacol de muzică clasică susținut de tinere talente din România. Artiștii Andrei Ioniță (violoncel) și Daria Tudor (pian) au încântat audiența cu melodii atât din repertoriul internațional, cât și cu piese românești.

Delegația ADR Centru a mai avut întâlniri de lucru cu partenerii germani la Potsdam, pe tema dezvoltării cooperării bilaterale, pentru promovarea Regiunii formate din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu ca destinație de afaceri și de investiții pentru partenerii germani. Prin două întâlniri tehnice, punctuale, delegația română a discutat despre dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile implementării Strategiilor de Specializare Inteligentă, inclusiv prin sprijinirea cooperării între Universități din Regiunea Centru și Germania; despre modul de susținere a procesului de dezvoltare urbană durabilă și generarea de proiecte care să răspundă măsurilor prevăzute de autoritățile publice locale; precum și dezvoltarea de noi instrumente și activități de promovare la nivel regional.

”Pe lângă obiectivul de promovare internațională, în cadrul sesiunilor de discuții din Germania, delegația noastră a urmărit să obțină cât mai multe informații, pe care dorim să le valorificăm în implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate prin POR 2014-2020. Astfel, vom răspunde obiectivului general al activității noastre, de creștere a absorbției fondurilor nerambursabile REGIO, pentru dezvoltare regională. Ne dorim să preluăm cele mai bune exemple practice de la partea germană, care a trecut deja prin experiența implementării unor proiecte de acest gen. La nivelul Regiunii Centru suntem acum în faza de a definitiva implementarea proiectelor finanțate în perioada 2014-2020 și, concomitent, pregătim un portofoliu solid de proiecte la nivel regional, care pot obține finanțare prin Programul Operațional Regional 2021-2027, pe care în vom gestiona în calitate de Autoritate de Management. Din acest punct de vedere, discuțiile cu partenerii germani au subliniat faptul că ei pot oferi know-how atât nouă, cât și autorităților administrației publice locale din Regiunea Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Preocupări pentru dezvoltarea parteneriatului bilateral cu Landul Brandenburg

Deoarece provocările pe care le incumbă perioada de finanțare 2021-2027 sunt foarte complexe – iar în această perioadă ADR Centru este Autoritate de Management pentru implementarea Programului Operațional Regional CENTRU 2021-2027 – delegația Regiunii Centru a obținut o promisiune fermă din partea Ministerului de Finanțe și pentru Europa al Landului Brandenburg, ca doamna ministru Katrin Lange să efectueze o vizită oficială în Regiunea Centru, în măsura în care restricțiile generate de pandemia COVID vor fi relaxate până la jumătatea anului 2022. Acest eveniment va sublinia importanța colaborării și a transferului de bune practici între Autoritățile de Management, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltare socio-economică, pe baza experiențelor anterioare.

În contextul legat de impulsionarea implementării proiectelor punctuale de dezvoltare urbană, delegația ADR Centru a participat – la sediul Primăriei din Potsdam – la o sesiune de consultări tehnice cu reprezentanții Primăriei și Consiliului local. La întâlnire au mai participat delegații Reprezentanței pentru parteneriatul dintre Landul Brandenburg şi Regiunea Centru (Dr. Birgit Schliewenz și Klaus-Peter Krüger), iar prezentările gazdelor au fost susținute de domnii Pete Heuer (președintele Consiliului orașului Potsdam), Norman Niehoff (Șeful Departamentului de dezvoltare urbană, transport și mobilitate al orașului Potsdam) și Christian Maaß (expert în cadrul Serviciului Financiar, de buget și control). Discuțiile s-au centrat pe activităților de planificare din cadrul serviciilor Primăriei Potsdam, pe dezvoltarea și implementarea conceptelor de dezvoltare urbană verde, mobilitate și dezvoltarea infrastructurii tehnice în oraș, precum și pe modalitățile concrete de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul administrației. Cele două părți au convenit continuarea dialogului la nivel de experți pentru transferul de bune practici administrative între autoritățile române și germane.

În cursul sesiunilor de lucru, delegația Regiunii Centru a continuat discuțiile cu responsabilii de implementarea fondurilor structurale în Landul Brandenburg, reprezentând Ministerul de Finanțe și pentru Europa, pentru dezvoltarea cooperării între Autoritățile de Management pentru a îndeplini cerințele Comisiei Europene. Au fost abordate teme privind tranziția verde, utilizarea Instrumentelor Financiare Europene, dezvoltarea Schemelor de Ajutoare de Stat, finanțarea cercetării, dezvoltării și inovării (CDI) și implementarea cu succes a programelor operaționale. La propunerea părții germane – reprezentată de domnul Christian Schärf, Șeful Unității de Relații internaționale în cadrul Ministerului și de domnul Stefan Biedermann – s-a convenit ca în primul trimestru al anului viitor să fie organizată o videoconferință internațională, pentru un schimb de idei în privința abordării perioadei de programare 20217-2027.

Nu în ultimul rând, în cadrul acestei vizite în Germania, echipa Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru a avut o întrevedere tehnică, împreună cu doamna Ines Friedrich – Director Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft, centrul local Europe Direct Potsdam – pentru a demara un schimb de experiență în domenii comune de activitate, cum ar fi prezentarea obiectivelor și a rezultatelor atinse în fiecare regiune, prin resurse publice nerambursabile, mobilizarea tinerilor pe probleme legate de chestiuni europene, creșterea implicării civice și dezvoltarea de proiecte comune.