Reprezentanții județelor din Regiunea Centru analizează oportunitățile de dezvoltare pentru viitor

La Castelul Haller din comuna Ogra

În 25 mai 2022, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) din Regiunea Centru sunt invitați la o nouă reuniune de lucru, în cadrul ședinței organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru a discuta despre oportunitățile de dezvoltare și despre activitățile care se vor desfășura la nivelul celor șase județe pentru absorbția eficientă a fondurilor europene nerambursabile. Această reuniune are loc într-un ansamblu arhitectonic de excepție din județul Mureș, iar tema principală a discuțiilor vizează progresul realizat de ADR Centru în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional CENTRU 2021-2027.

 Întâlnirea de lucru are loc în comuna Ogra – Mureș, la Castelul Haller, începând cu ora 11.00, fiind invitați să participe la ședință președinții celor șase consilii județene din regiune, alături de primarii celor 6 municipii reședință de județ, precum și reprezentanții desemnași ai orașelor și comunelor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Temele discutate în cadrul ședinței CDR Centru vor porni de la analiza stadiului în care se află cele peste 1.100 de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în așa fel încât să fie identificate cele mai bune modalități ca aceste proiecte să se transforme repede și eficient în realitate. Ulterior se vor discuta prioritățile perioadei 2021-2027, ținând cont de necesitățile de dezvoltare cuprinse în strategiile locale și preluate ca obiective în noul Program Operațional Regional CENTRU 2021-2027.

 ”În prima ședință a acestui an, am stabilit cu membrii CDR Centru pașii pe care îi avem de realizat, deoarece autoritățile publice locale, administrația locală, reprezintă cei mai importanți beneficiari ai POR 2014-2020. Mai sunt încă peste 450 proiecte în implementare la nivelul mediului public și prin finalizarea acestora ne vom atinge țintele de absorbție pentru acest program de finanțare. Situația economico-socială din țară, generată de pandemie și conflictul ucrainean, indică un dezechilibru, chiar dacă pe primul trimestru datele statistice ne arată o creștere a PIB, în principal datorită consumului. Oamenii au susținut economia prin consum, dar acum vine impactul facturilor mărite la utilități și trebuie să susținem economia prin investiții, altfel riscăm o scădere accelerată a nivelului de trai. Ar fi păcat, pentru că economia Regiunii Centru a crescut chiar și în perioada pandemiei. Până la finalul acestui an vom demara finanțările prin noul Program Operațional Regional, pe care îl gestionăm direct, în calitate de Autoritate de Management. De aceea prezentăm forului decizional progresul făcut și perspectivele de finanțare prin viitorul POR 2021-2027. Membrii CDR Centru vor face parte și din Comitetul de Monitorizare care va stabilii direcțiile de dezvoltare și finanțare ale regiunii. Vom prezenta clar corelarea programului operațional cu oportunitățile de finanțare prin cele trei componente pe care o să le gestionăm din PNRR, pentru ca partenerii noștri să fie bine informați despre obiectivele regionale de dezvoltare”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Ordinea de zi a întâlnirii de lucru, propune membrilor prezenți, prezentarea Acordului de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, transmis de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene spre aprobare la Comisia Europeană. În baza acestui document care stabilește liniile directoare prin care pot fi atrase în România, în următorii ani, peste 31 miliarde euro, discuțiile se vor axa pe prezentarea variantei finale a Programului Operațional Regional 2021-2027 aferent Regiunii Centru ce va fi depus pentru aprobare de către Comisia Europeană. Bugetul POR CENTRU 2021-2027 este de 1,4 miliarde euro, aproape dublu față de alocarea de care a beneficiat Regiunea Centru în ultimii șapte ani și aceste fonduri trebuie să contribuie la un obiectiv ambițios, dar perfect realizabil, ca Regiunea Centru să devină o mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să contribuie la bunăstarea fiecărui cetățean.

Acest lucru se poate realiza numai prin absorbția eficientă a fondurilor europene din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, care este în ultima parte a implementării sale. Termenul maxim de finalizare a proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar este 31.12.2023. Gradul de absorbție pentru Regiunea Centru de 56,3%, în creștere cu peste cinci procente față de precedenta întâlnire de lucru. Acum, în vara care urmează este momentul ca decziile adoptate la Ogra să ducă la diminuarea problemelor de la nivel local, pe baza soluțiilor propuse pentru accelerarea implementării și finalizarea la timp a proiectelor.

Agenda ședinței de lucru din județul Mureș cuprinde și trei informări pentru membrii CDR Centru: cu privire la stadiul implementării în ansamblu a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru; despre Studiul referitor la dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Regiunii Centru și nevoile de îmbunătățire a conectivității regionale; dar și cea privind implementarea PNRR, inclusiv cu o prezentare a platformei referitoare la acest Program creată pe website-ul www.adrcentru.ro, coordonat de ADR Centru.

În partea a două a întâlnirii se vor supune la vot membrilor CDR Centru proiectele de hotărâre pentru aprobarea participării ADR Centru ca partener în două proiecte europene: BISNet Transylvania – Servicii de sprijin pentru digitalizarea afacerilor, inovare și reziliență’, precum și InnovSocial – Îmbunătățirea ecosistemelor de inovare prin implicarea actorilor de inovare socială.

Materialele pentru această ședință se regăsesc pe pagina www.adrcentru.ro, secțiunea ”Despre noi”.