Románia fejlődése történelmi pillanatának helyszíne volt a Központi Régió

A gyulafehérvári Egyesülés terem, amely Románia múltjára és jövőjére nézve reprezentatív létesítmény, az európai alapok támogatta regionális fejlődés jövője tekintetében újabb egyedi és igencsak jelentős esemény helyszíne volt: Románia és az Európai Bizottság partnerségi megállapodását írták alá itt, egy olyan dokumentumot, amelynek alapján az ország számára 31,5 milliárd euró értékű, vissza nem térítendő uniós támogatást különítenek el infrastrukturális fejlesztésre a következő 7 évben.

„Egyedi pillanat ez, hiszen 2007 óta, Románia EU-taggá válása óta, először írjuk alá az országban ezt a partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal. Egyben nagyon jelentős, történelmi pillanat is számunkra, és ezt minden tetetett szerénység nélkül elmondhatom: a megállapodás a regionális fejlesztésre szánt források decentralizálásának első formáját irányozza elő. A régiók finanszírozására elkülönített forrásokat ezúttal közvetlenül feléjük irányítják, a vonatkozó döntéseket pedig a helyi hatóságok közvetlen bevonásával hozzák meg. Az új támogatási programok a régiók sajátos igényeinek figyelembevételével készültek el, igazodva az Európai Bizottság követelményeihez, és az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma támogatásával valósulnak meg. Ez egy jó gyakorlat számunkra, Románia nyolc régiója számára, egyszersmind jelentős kihívás is, mert megszüntetjük a minisztériumok időigényes felülvizsgálását, ellenben sokkal nagyobb felelősség hárul ránk a programok és a projektek lebonyolításában. Remélem, hogy nyolc év múlva ismét itt találkozhatunk, és akkor büszkén állhatunk mindenki elé, tudván azt, hogy az európai források felhasználása valódi fejlődést biztosított, és azt, hogy ebben a gyakorlatban sikerrel jártunk mi, a régiók, a megyei tanácsok, a polgármesteri hivatalok, a civil szervezetek és magánvállalkozások, de különösen mi, az állampolgárok” – jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A 2022. október 5-én aláírt dokumentum jelentősége hatalmas Románia fenntartható fejlesztésére nézvést. A partnerségi megállapodás nyilatkozatát Nicolae-Ionel Ciucă, Románia miniszterelnöke, Elisa Ferreira kohézióért és reformért felelős európai biztos, illetve Marcel Ioan Boloș, az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumának táravezetője írta alá.  Az Egyesülés teremben megtartott rendezvényen több mint 140 személy vett részt az ország különböző részeiről és külföldről, ők az Európai Bizottság, illetve az EB bukaresti képviselete részéről, Románia Kormánya és az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumának képviseletében vettek részt, de jelen volt a 8 romániai regionális fejlesztési ügynökség is, köztük a Központi Régió ügynöksége, amely Fehér megyével és Gyulafehérvár önkormányzatával közösen az esemény házigazdája volt.

Az Európai Unió és Románia himnusza eléneklésének meghitt pillanatait követően a két finanszírozó intézmény képviselői a házigazdákkal és a szervezőkkel közösen tartottak rövid beszédet, amelyben hangsúlyozták azt, hogy ez a pillanat fontos a polgárok, a városi önkormányzat, de a megye és a régió számára is.

Az esemény az Európai Bizottság és Románia kormánya magas rangú tisztségviselőinek látogatásával folytatódott a közösség szempontjából releváns projekthelyszíneken, ahol bemutatták annak az öt európai támogatású projektnek a polgárok életére gyakorolt ​​hatását, amely lehetőséget nyújtott a gyulafehérvári Vauban-stílusú vár újrafelfedezésére, érvényre juttatására és közösségi használatba való helyezésére. Meglátogatták továbbá a gyulafehérvári Megyei Sürgősségi Kórházat, ahol három REGIO projekt révén hajtották végre a korszerűsítést, valamint egy reprezentatív magánvállalkozást is, amelyben több mint 500 alkalmazott dolgozik. Valamennyi helyszínen szóba kerültek nemcsak az európai támogatások előnyei, hanem azok a problémák is, amelyekkel szembesülnek jelenleg az energiaellátási piacon és a munkaerőpiacon az önkormányzati és cégvezetők, vállalkozók.

Románia és az Európai Bizottság 2021-2027-es programozási időszakra szóló, a befektetett alapok megosztott irányítására vonatkozó partnerségi megállapodása szövegének mását mellékeljük jelen dokumentumhoz. A közleményt a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség teszi közzé a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program menedzsment hatóságaként.

Háttérinformációk:

A 2021-2027-es időszakban az Európai Unió tagállamainak 1,8 trillió euró áll majd rendelkezésükre a 2021-2027-es többéves pénzügyi keret (1.074,3 milliárd euró) és a Next Generation EU gazdaságélénkítő csomag (750 milliárd euró) révén a COVID-19 okozta járvány utáni helyreállításra és az EU prioritásainak hosszútávú gyakorlatba ültetésére a különböző térségek különféle politikáinak terén.

A 2021-2027 közötti időszakban a Romániának juttatott európai támogatások összértéke 81 milliárd euró. Ezeket az Európai Bizottság különböző alapok, programok és szakpolitikák révén osztja le, a finanszírozás célja pedig az, hogy hozzájáruljon egy olyan Európai Unió kialakításához, amely oltalmaz, felhatalmaz és megvéd. Románia költségvetése tételes bontásban: 31,5 milliárd euró a kohéziós politikán keresztül, továbbá 2,51 milliárd euró az Igazságos Átmeneti Alap által, 29,2 milliárd euró az országos helyreállítási terv (PNRR) révén, illetve 19,38 milliárd euró a közös agrárpolitika kereteiből. Ez a korszerű költségvetés támogatja Románia fejlődését és modernizációját, hozzájárul ezáltal egy észszerűbb, zöldebb, összekapcsoltabb, szociálisabb és polgáraihoz közelebb álló Európai Unió stratégiai felépítéséhez.

A kohéziós politika keretei között és az Európai Bizottsággal együttműködésben valamennyi tagállam elkészítette a saját partnerségi megállapodását, a beruházások ütemezésének stratégiai dokumentumát. Ez a dokumentum az uniós prioritásokra összpontosít, ugyanakkor meghatározza az illető tagállam stratégiáját és beruházási prioritásait, továbbá felsorakoztatja a megvalósítandó országos és regionális programokat.

A Romániának leosztott de 31,5 milliár eurós költségvetés által az Európai Bizottság a kohéziós politika korszerűsítését javasolja, amely az EU legfőbb befektetési politikája, a szolidaritás egyik legkézelfoghatóbb kifejeződése. Az Európai Biztossáság által (2022. július 26-án) jóváhagyott, Románia által (2022. április 14-én) elküldött partnerségi megállapodás zöld utat ad az operatív programok megvalósítási folyamatának, amely hozzájárul majd Románia régiói gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának támogatásához, a zöld és digitális társadalomra való áttéréshez, a versenyképes, innovatív és exportorientált gazdaság fejlesztéséhez. A partnerségi megállapodástól függetlenül Románia véglegesítette és elküldte az Európai Bizottságnak a 2021- 2027-es időszak kohéziós politikájába foglalt 16 operatív programját.

A partnerségi megállapodás jóváhagyásáról szóló közlemény itt olvasható.