S-a lansat apelul de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” din cadrul Programului Operațional Capital Uman