S-au lansat apelurile aferente Axei Prioritare 10 a POR vizând învățământul preșcolar și antepreșcolar, învățământul obligatoriu și învățământul profesional și tehnic