Seminar pentru problemele specifice programului REGIO