Seminar regional pentru informarea beneficiarilor de fonduri POR 2014-2020 pentru mediul public cu privire la implementarea proiectelor