Sesiuni de informare privind Apelul 2 de proiecte aferent priorităţii de investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi a POR 2014-2020