Sesiuni tehnice de informare dedicate municipiilor și universităților din Regiunea Centru pentru apelurile Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027

Două evenimente online sunt organizate în 30 – 31 august 2023, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, pentru a prezenta și discuta aspecte tehnice prevăzute în ghidurile aferente investițiilor pentru municipii și universități.  Mai multe detalii…