SITUATIA PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL ADR CENTRU PE AXE PRIORITARE ale POR

Programul Operational Regional (POR) pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de programare elaborat de Romania, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare regionala. Acest obiectiv se realizeaza printr-o alocare diferentiata a fondurilor pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o stransa corelare cu actiunile realizate in cadrul Programelor Operationale Sectoriale.