Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe Axe Prioritare ale programului REGIO la 30.04.2015