Specialiștii ADR Centru din România vor oferi sprijin pentru dezvoltare omologilor din Republica Moldova

Vizită de lucru în Regiunea Centru din Republica Moldova

În cadrul comun de cooperare dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru România și Agenția de Dezvoltare Regională Centru din Republica Moldova, a avut loc recent o nouă activitate comună. O delegație din România a efectuat o vizită de lucru la ADR Centru Moldova, ce are sediul în orașul Ialoveni, pentru a se discuta despre posibilitățile de îmbunătățire a relațiilor parteneriale, pentru creșterea absorbției de fonduri nerambursabile, între cele două Agenții. Vizita a inclus runde de discuții la sediul ADR Centru Moldova, vizite la diferite proiecte de dezvoltare regională implementate în centrul Moldovei și întâlniri cu experți internaționali, inclusive din cadrul GIZ Moldova și ai Programului PNUD pentru Republica Moldova.

Pe baza prevederilor Acordului de parteneriat bilateral, semnat la data de 1 decembrie 2012 la Alba Iulia, specialiștii celor două Agenții cu același nume și aproape același gen de activitate și obiective de lucru, au discutat despre tipul și modul de întocmire a documentelor de planificare a dezvoltării regionale, dar și despre procesele de implementare și monitorizare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. Deoarece ambele Agenții de Dezvoltare Regională au interese comune și doresc să dezvolte cooperarea lor bilaterală, fiecare partener încearcă să definească noi coordonate pentru schimbul de experiență în anii următori, prin activități și proiecte europene comune.

La întâlnirea de lucru de la sediul ADR Centru Moldova, domnul Viorel Jardan, directorul Agenției, a prezentat procesul dezvoltării regionale din Republica Moldova și modul de funcționare a instituțiilor și organismelor publice implicate, activitățile pe care le realizează Agenția, tipurile de proiecte și domeniile în care acestea se implementează. Dânsul a precizat: „Suntem deschiși și interesați să atragem investiții în Regiunea Centru din Republica Moldova, să preluăm bunele practici și să cooperam în domenii de interes comun, inclusiv în cadrul programelor de finanțare eligibile pentru țara noastră.”

Întâlnirea de lucru de la Ialoveni a coincis cu semnarea unui important contract de finanțare, prin care mai mult de 170.000 de locuitori din raioanele Strășeni și Călărași vor avea acces la apă potabilă de calitate, urmare a construcției sistemului de alimentare cu apă pe relația Chișinău-Strășeni-Călărași. Pentru realizarea acestui proiect, Guvernul Germaniei a alocat 15 milioane de euro-finanțare nerambursabilă, prin Banca KFW. Proiectul prevede construcția a 53 km de apeduct, care, în prima etapă, va asigura cu apă potabilă de calitate 30.000 de locuitori ai orașelor Strășeni și Călărași. În etapa a doua, vor fi conectate și alte localități din cele două raioane moldovenești, astfel încât toți locuitorii din aceste raioane să aibă acces la apă potabilă. Lucrările de construcție la acest sistem de alimentare cu apă potabilă urmează să înceapă la primele luni ale anului 2020.

În timpul vizitei de lucru, echipa ADR Centru România a vizitat proiecte regionale implementate în domeniile de eficiență energetică, turism și susținerii mediului de afaceri. Aceste proiecte sunt localizate în două reședințe raionale, la Ialoveni și Strășeni, în municipiul Orheiul Nou, dar și în localități rurale, la Costești, Orheiul Vechi și Lozova. De asemenea, specialiștii de la cele două agenții regionale s-au întâlnit pentru a discuta despre instrumentele și structurile organizatorice privind promovarea investițională reciprocă a celor două Regiuni Centru – din România și din Republica Moldova – dar și despre eventualele schimburi de experiență în ceea ce privește politicile publice și dezvoltarea de parteneriate pe programe europene.

Vorbind despre această vizită, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru România, a precizat: „Trebuie sa identificăm și să stabilim un cadru comun concret de cooperare, unul benefic și interesant pentru ambele parți. Suntem deschiși și dispunem de experiența și expertiza necesare, elemente care pot fi transmise Regiunii Centru din Republica Moldova. Am văzut proiecte interesante și eforturi pentru a reduce din decalajele existente față de țările din afara Uniunii Europene. Situația actuală este puțin mai tensionată, dar specialiști doresc să preia cât mai mult din ceea ce noi am învățat în decurs de peste două decenii de existență și dorim să-i ajutăm să pregătească cele mai bune proceduri de lucru și să depășească fără sincope anumite situații limită. În plus, suntem deciși să identificăm cât mai repede posibil acele proiecte finanțate direct de la Comisia Europeană în cadrul cărora putem să-i avem ca parteneri pe colegii și prietenii noștri din Moldova de peste Prut. Din alt punct de vedere, am văzut oameni dornici să muncească, să asigure condițiile unei dezvoltări civilizate și să asigure un viitor prosper și democratic în țară.”

Cele două echipe de lucru – din partea moldoveană participând toți șefii de servicii ai Agenției – au trecut în revistă oportunitățile existente de cooperare și au propus posibile activități comune pentru perioada următoare, între care printre primele ar fi schimbul de specialiști în domeniul planificării strategice. Acest lucru se va putea realiza în condițiile în care, din punct de vedere politic, se va instaura calmul și stabilitatea, fiind respectate drepturile omului și legalitatea.

Informații de background

În principiu, Acordul de parteneriat dintre ADR Centru România și ADR Centru Moldova, prevede schimburi de experiență în aria regiunilor de dezvoltare, în scopul dezvoltării capacităților tehnice ale angajaților celor două ADR, pentru dezvoltarea și managementul proiectelor, precum și pentru stimularea ideilor de proiecte regionale de interes comun, elaborarea acestora și identificarea resurselor financiare pentru implementarea lor. Parteneriatul va asigura transferul de cunoștințe privind pregătirea pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În prima fază sunt vizate cooperarea în scopul dezvoltării și consolidării legăturilor economice, care prezintă interes pentru ambele regiuni, promovarea schimburilor culturale dintre cele două regiuni, precum și extinderea cooperării la nivelul celor două Consilii de Dezvoltare Regională.

Pe de altă parte, vizita românească vine în contextul în care, în anul 2016, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, iar în această perioadă se pregătesc temele de acțiune ale Strategiilor regionale de dezvoltare. ADR Centru România poate acorda asistență partenerilor moldoveni în domenii de interes cum ar fi dezvoltarea instituțională, dezvoltarea infrastructurii de transport, de alimentare cu apă și canalizare, în domeniul gestionării deșeurilor, dar și în aspecte referitoare la eficiența energetică a clădirilor publice, dezvoltare economică și dezvoltarea turismului.