Echipamente de ultimă generație pentru spitalul de pneumoftiziologie din Sibiu

ADR Centru: Sănătatea cetățenilor, o prioritate de investiții prin fonduri Regio

Încă un proiect depus de Consiliul Județean Sibiu a intrat la finanțare azi, 6.09.2019. Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu cu aparatură de specialitate de ultimă generație, va fi realizată din bugetul total al proiectului de 815 mii lei. Contractul de finanțare prin care se vor achiziționa peste 50 de echipamente medicale, a fost semnat la sediul Consiliului Județean Sibiu, de către doamna Daniela Cîmpean, președinte al Consiliului Județean Sibiu și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, în cadrul unei conferințe de presă la care au mai participat domnul Cristian Roman, Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, domnul Dr. Ioan Drăghilă, Director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie și doamna Oana Popa, Director executiv Direcția Strategii, Proiecte din cadrul CJ Sibiu.

Acest proiect are la bază necesitatea dotării unității medicale cu echipamente adecvate, esențiale pentru crearea unor condiții optime a preluării fluxului crescut de pacienți, reducerea poverii rezultată din spitalizarea continuă și îmbunătățirea performanțelor spitalicești prin furnizarea unor noi tipuri de servicii (asistență ambulatorie integrată, spitalizare de zi, proceduri efectuate în spitalizare de zi). În prezent, Ambulatoriul funcționează cu o parte din aparatură defectă sau uzată moral, echipamente ce nu deservesc actul medical la parametrii preconizați. Deoarece serviciile medicale oferite în regim ambulatoriu au un potențial recunoscut în ceea ce privește îmbunătățirea stării de sănătate a populației, care în județul Sibiu este de peste 400 mii locuitori, se justifică realizarea acestei investiții care sprijină atât personalul medical, cât și pacienții Spitalului.

”Dotarea ambulatoriului din cadrul spitalului cu echipamente de ultimă generație, este necesară pentru asigurarea creșterii calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență. Consiliul Județean Sibiu urmărește, prin această investiție, reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, mai ales a celei din mediul rural, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor în stadiu incipient, tratarea unor afecțiuni mai ușoare și prevenirea celor grave, ducând astfel la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Luând în considerare bugetul disponibil din partea Consiliului Județean Sibiu pentru finanțarea infrastructurii Spitalului județean, este imposibilă achiziționarea echipamentelor propuse doar din bugetul local” a declarat doamna Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

Majoritatea echipamentelor noi, ce funcționează în prezent în cadrul Spitalului județean au fost dobândite prin intermediul unor donații sau împrumuturi, iar achiziționarea echipamentelor propuse prin proiect doar din bugetul județean se poate realiza printr-o planificare bugetară extinsă pe un număr mare de ani, fiind imposibilă achiziționarea, în același timp, a tuturor echipamentelor necesare. Cele peste 50 de echipamente ce se vor achiziționa prin contractul de finanțare semnat azi, sunt esențiale pentru oferirea unor servicii medicale de calitate pentru locuitorii județului Sibiu.

”Ambulatoriul din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu beneficiază în prezent și de alte două investiții cu lucrări de reabilitare și modernizare a unor pavilioane pentru asigurarea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a surselor de energie regenerabilă. Prin proiectele ”Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – pavilion 2 și pavilion administrativ “și „Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensarul” sunt în implementare lucrări de reabilitare termică și modernizare care, împreună cu proiectul propus vor contribui la îmbunătățirea calității și a îngrijirilor spitalicești de urgență Preocuparea ADR Centru și a beneficiarilor este de a îmbunătăți serviciile medicale la nivelul județelor și a regiunii, prin investiții care să asigure creșterea accesului cetățenilor la serviciile de sănătate”, a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.

Valoare proiect, durata de implementare și program de finanțare:
Beneficiarul estimează că proiectul de dotare a ambulatoriului se va finaliza până în 30 noiembrie 2020. Valoarea totală a proiectului este de 815.315 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 799.008 lei, respectiv 171.737 euro. Fondurile nerambursabile solicitate sunt alocate din bugetul Regiunii Centru prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Operaţiunea: A – Ambulatorii.