Sprijin in implementarea si monitorizarea Programului Regio la nivelul Regiunii Centru

ADR Centru,in calitate de Organism Intermediar al Programului Operational Regional, a gestionat si implementat programul Regio la nivelul Regiunii Centru, pe perioada 2009-2010. Proiectul cu o valoarea eligibila de 9.713.109,53 lei, finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, a avut ca obiectiv implementarea transparenta si eficienta a POR in Regiunea Centru, prin indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor atributiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional catre OI-ADR Centru.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, ADR Centru a indeplinit indicatorii prevazuti in contract si in cererea de finantare. Astfel, au fost contractate peste 55% din fondurile publice (FEDR si cofinantarea de la bugetul de stat) aferente POR, alocate la nivelul regiunii de dezvoltare, pentru perioada 2007 – 2013, pentru domeniile de interventie lansate de AMPOR.
De asemenea, suma rambursarilor efectuate catre beneficiarii POR la sfarsitul perioadei de implementare activitatilor proiectului a depasit nivelul fondurilor publice (FEDR si cofinantarea de la bugetul de stat) alocate pentru anul 2007 la nivelul regiunii de dezvoltare pentru domeniile de interventie lansate de AMPOR, fiind astfel respectata regula N+3.