Sprijin pentru pregătirea de proiecte finanțate pe domeniul specializare inteligentă prin PR Centru 2021-2027

Finalizare proiect implementat de ADR Centru

În perioada 01.09.2020 – 15.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a derulat un proiect care sprijină potențialii beneficiari de proiecte pe domeniul specializare inteligentă încadrat în Axa prioritară 1: ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”

Finalizarea cu succes a acestui proiect atestă și îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor activităților, având ca obiectiv general pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii Centru, în domeniul specializării inteligente.

În acești trei ani de implementare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și-a propus să contribuie la îndeplinirea următorului obiectiv specific al axei prioritare 1 a POAT 2014-2020, și anu-me: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature. Obiectivul specific al proiectului este asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul Regiunii Centru pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.236.126,54 lei, din care 85% din FEDR (2.750.707,57 lei), respectiv 15% de la Bugetul de Stat (485.418,97 lei). Până la jumătatea lunii decembrie 2023, au fost elaborate documentații tehnico-economice la nivelul Regiunii Centru aferente unui număr de 4 proiecte din portofoliul 2021-2027 pentru domeniul Specializare Inteligentă.

Proiectul Cod SMIS 141193 cu titlul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniul specializare inteligentă” este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.